Zeisteroever 1-19: van kantoor naar woningen

Het kantoorpand Zeisteroever 1–19 is verkocht aan Woongoed Zeist. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw om te bouwen naar 32 sociale huurappartementen.

Versnelde huisvesting

Dit plan past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Wij hebben mede daarom besloten om medewerking te verlenen aan realisatie van het plan van Woongoed Zeist.

De nieuwe huurders vormen straks samen een ‘gemengd woonproject’. Woongoed Zeist gaat, in samenwerking met De Tussenvoorziening Zeist, de ene helft van deze 32 woningen verhuren aan cliënten uit onze gemeente met een zorgvraag en de andere helft verhuren aan andere woningzoekenden (starters).

De cliënten met een zorgvraag zijn voor een deel voormalig thuislozen met woonbegeleiding, die allemaal echt perspectief hebben op volledig zelfstandig wonen binnen de woonvereniging.

Bewuste keuze voor woonvorm

Beide groepen huurders kiezen bewust voor deze woonvorm. De 16 reguliere huurders dienen als netwerk en steun voor de andere 16 bewoners. Vergelijkbare gemengd woonprojecten zijn op meerdere locaties al succesvol gebleken, bijvoorbeeld in Utrecht (’t Groene Sticht, Parana en Majella Wonen). Belangrijke pijlers van het project zijn (woon)begeleiding op maat en de creatie van een bloeiende woonvereniging.

In 2018 vroeg Woongoed Zeist een omgevingsvergunning aan voor het veranderen van het kantoorpand tot woongebouw. Begin dit jaar hebben wij besloten om die vergunning te verlenen.

De start van de bouw van de appartementen werd op 18 april feestelijk gevierd met buurtbewoners en betrokkenen. Het gebouw krijgt de naam ‘De Seyster Veste’, een knipoog naar de vroegere gebruiker van het kantoor, voormalige woningcorporatie Seyster Veste. Waarschijnlijk worden in februari 2020 de appartementen ‘woonklaar’ opgeleverd aan Woongoed Zeist.

Meer informatie

Heeft u vragen over de woningen? Neemt u dan contact op met Woongoed Zeist.

Heeft u vragen over het gemengd woonproject of wilt u een kijkje nemen bij een vergelijkbaar project? Neemt u dan per e-mail contact op met Nico Ooms van De Tussenvoorziening.

Heeft u vragen over de vergunning, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl