Zeisteroever 1-19: van kantoor naar woningen

Het kantoorpand Zeisteroever 1–19 is verkocht aan Woongoed Zeist. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw om te bouwen naar 32 sociale huurappartementen voor jongvolwassenen.

Versnelde huisvesting

Dit plan past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Wij hebben mede daarom besloten om in principe mee te werken aan realisatie van het plan van Woongoed Zeist.

Planning en proces

Medio oktober heeft Woongoed Zeist een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het kantoorpand tot woongebouw. Op 21 januari 2019 hebben wij besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt op 5 maart 2019 (bij geen bezwaren) onherroepelijk.

Inzage

Meer informatie over de verleende omgevingsvergunning kunt u vinden op de website overheid.nl. U kunt de omgevingsvergunning digitaal inzien in de publiekshal van het gemeentehuis van Zeist. Hiervoor dient u een afspraak te maken bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 030 of per email zeist@zeist.nl.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u t/m 4 maart 2019 bezwaar maken. Dat doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, Postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via www.zeist.nl/bezwaarschrift (hier heeft u uw DigiD voor nodig).

Voorlopige voorziening

Bezwaar maken tegen het besluit betekent niet automatisch dat de vergunning wordt opgeschort. In afwachting van de behandeling van uw bezwaar mag de eigenaar dus al wel beginnen met het uitvoeren van zijn plannen. Wanneer u vindt dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U doet dat gelijktijdig met of na het indienen van uw bezwaar. De rechtbank kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken.

Een verzoek om voorlopige voorziening dient u niet in bij de gemeente, maar bij de voorzieningenrechter. Uw verzoek kunt u richten aan Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank brengt griffiekosten in rekening voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Neemt u dan contact op met Woongoed Zeist.

Heeft u vragen over de vergunningaanvraag, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl