Zeisteroever 1-19: van kantoor naar woningen

Het kantoorpand Zeisteroever 1–19 is verkocht aan Woongoed Zeist. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw om te bouwen naar 32 sociale huurappartementen voor jongvolwassenen.

Versnelde huisvesting

Dit plan past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Wij hebben mede daarom besloten om in principe mee te werken aan realisatie van het plan van Woongoed Zeist.

Planning en proces

Medio oktober heeft Woongoed Zeist een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het kantoorpand tot woongebouw. Op 21 januari hebben wij besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning werd op 5 maart (na een inspraakperiode) onherroepelijk. Wij hebben geen bezwaren ontvangen.

De start van de bouw van de appartementen is op 18 april feestelijk gevierd met buurtbewoners en betrokkenen. Het gebouw krijgt de naam ‘De Seyster Veste’, een knipoog naar de vroegere gebruiker van het kantoor, voormalige woningcorporatie Seyster Veste. Eind van het jaar worden de appartementen ‘woonklaar’ opgeleverd aan Woongoed Zeist.

Meer informatie

Heeft u vragen over de woningen? Neemt u dan contact op met Woongoed Zeist.

Heeft u vragen over de vergunningaanvraag, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl