Zorgwoningen aan Dwarsweg - locatie 'De Komeet'

Op de hoek van de Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet, Dwarsweg 11A) wil RK Woningstichting Zeist (RKWBV) een appartementengebouw met 25 zorgstudio's realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorgstudio's willen zij verhuren aan een zorgpartij. Dit bouwproject heet 'De nieuwe Komeet' en draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Plan en proces

De zorgwoningen

RKWBV wil in 2021 starten met de bouw van de 25 zorgstudio's. De zorg wordt verleend door een zorgpartij. RKWBV heeft door middel van een zogenaamde 'massastudie' gekeken hoe de woningen het beste passen op het terrein.

Parkeren

De bewoners van de woningen hebben geen auto. De parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk.

Informatieavond

In maart heeft RKWBV de direct aangrenzende buren over de plannen geïnformeerd. Op 2 juni hield RKWBV een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Omgevingsvergunning

Tijdens de zomerperiode werkt RKWBV de plannen verder uit in overleg met ons. Waarschijnlijk dienen zij dan na de zomer de aanvraag in voor een omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan

De projectlocatie op de plek van voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming 'detailhandel'. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. Wij vinden de bouw van de zorgwoningen belangrijk. Daarom zullen we een procedure gaan volgen, die nodig is om het bouwplan mogelijk te maken. Die procedure is nog niet gestart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Blankestijn van RK Woningstichting Zeist via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de bestemmingsplanprocedure? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.