Zorgwoningen aan Dwarsweg - locatie 'De Komeet'

Op de hoek Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet) wil RK Woningstichting Zeist (RKWBZ) een appartementengebouw realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit bouwproject draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Plan en proces

De zorgwoningen

RKWBZ wil in 2021 starten met de bouw van de 24 zelfstandige appartementen. Elke woning wordt circa 30 m2 groot. Samen delen ze een gemeenschappelijke ruimte. De zorg wordt verleend door Reinaerde.

Parkeren

De bewoners van de woningen hebben geen auto. De parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk.

Informatieavond

RKWBZ heeft door middel van een zogenaamde 'massastudie' gekeken hoe de woningen het beste passen op het terrein. Zij werkt het plan in overleg met de omwonenden nader uit. Hiervoor houdt de RKWBZ een informatieavond. Waar en wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend.

Bestemmingsplan

De projectlocatie op de plek van voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming 'detailhandel'. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. Wij vinden de bouw van de zorgwoningen belangrijk, daarom zullen we een procedure gaan volgen om de bestemming te veranderen. Die procedure is nog niet gestart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Blankestijn van RK Woningstichting Zeist via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de bestemmingsplanprocedure? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.