Gebiedsvisie WA-Hoeve in Den Dolder

De gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder is eind januari 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist.
Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Altrecht is van plan de locatie aan projectontwikkelaar BPD te verkopen, zodat BPD binnen de kaders van de gebiedsvisie (pdf, 3,68 MB) tot herontwikkeling van het terrein kan komen. Naar verwachting wordt de koop in mei vastgelegd.

Naar projectenoverzicht