Vollenhove Vooruit: samen werken aan Vollenhove

Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich verbonden voelen, met elkaar èn met hun buurt. Dit is de droom voor Vollenhove voor 2035. Om van deze droom werkelijkheid te maken, werken bewoners en professionals samen in 'Vollenhove Vooruit'.

ambities voor 2035 (pdf; 9,2MB)

Op weg naar de ambities voor 2035

Er gebeurt al veel in Vollenhove. Toch kan deze buurt zich nog verder ontwikkelen en verbeteren. Sommige bewoners kunnen meer zorg en aandacht gebruiken. Ook kunnen de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid beter. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om Vollenhove verder vooruit te brengen: 'Vollenhove Vooruit'. In dit plan staan de ambities (wat willen we bereikt hebben in 2035) en de kansen (wat gaan we doen).

Bewoners en organisaties uit de buurt hebben ook heel veel ideeën en wensen aan ons doorgegeven. Al die ideeën en wensen staan ook in het plan 'Vollenhove Vooruit'. Bijvoorbeeld voor een ontmoetingscentrum en voor het herinrichten van de omgeving van de Weggeefwinkel. De Weggeefwinkel vinden we heel belangrijk, dus gaan we er voor zorgen dat die een vaste plek krijgt.

'Vollenhove Vooruit' bevat nog geen details. Die gaan we samen met bewoners en buurtorganisaties uitwerken. Ook gaan we samen met hen de acties uitvoeren. Doel is een Vollenhove dat klaar is voor de toekomst. Waar iedereen fijn, gezond en veilig kan leven en werken.

Planning

De gemeenteraad heeft hierover in januari 2020 een positief besluit genomen. Bewoners en organisaties kunnen er verder mee aan de slag.