Nieuwe invulling voormalig V&D-pand

Sinds eind 2015 staat het voormalige V&D-pand grotendeels leeg. En dat draagt niet bij aan de levendigheid in het centrum van Zeist. Samen met de eigenaar van het pand (Accres), de bibliotheek (Idea) en het Kunstenhuis hebben we de afgelopen periode verkend of een deel van het pand via verhuur het nieuwe onderkomen zou kunnen worden voor Idea en het Kunstenhuis. De partijen zijn in juni 2020 tot de conclusie gekomen dat dat niet haalbaar is.

Eigenaar Accres buigt zich over de toekomst van het pand.

Idea en Kunstenhuis zijn in gesprek over samenwerking. Wij wachten het resultaat daarvan af, om vervolgens te bezien wat dat resultaat betekent voor de huisvestingsbehoefte van Idea en Kunstenhuis.