Nieuwe invulling voormalig V&D-pand

Sinds eind 2015 staat het voormalige V&D-pand grotendeels leeg. En dat draagt niet bij aan de levendigheid in het centrum van Zeist. Eigenaar Accres wil nu graag nader onderzoeken of het V&D-pand onderdak kan bieden aan maatschappelijke organisaties, aangevuld met appartementen in diverse typen en prijsklassen. Het college van B&W wil meewerken aan dit onderzoek.

Voorlopig idee voor het voormalig V&D-pand

Accres heeft een eerste, verkennend ontwerp laten maken. Daarbij worden de bovenste verdiepingen gesloopt en worden er nieuwe, lagere verdiepingen op geplaatst. In het midden van het pand komt een open ruimte, zodat daglicht vrij spel heeft. Het totaal wordt iets hoger dan het pand nu is.

Het ontwerp is nog in ontwikkeling. Deze illustraties tonen de eerste ideeën. Ook ziet u drie varianten van hoe de voorgevel eruit kan komen te zien.

Het idee is om een aantal maatschappelijke organisaties in het voormalig V&D-pand te huisvesten. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • de bibliotheek Idea Zeist
  • het Kunstenhuis (inclusief de activiteiten die nu gehuisvest zijn in de locatie aan de Egelinglaan)
  • de Muziekschool
  • de Peppel

Maar ook andere maatschappelijke organisaties zijn mogelijk. Dat moet duidelijker worden in het komende onderzoek. De bibliotheek en het Kunstenhuis staan in ieder geval positief tegenover een eventuele verhuizing. Het biedt ook nieuwe kansen voor beide organisaties.

Het project is nog in een heel pril stadium. De komende tijd zal Accres nader onderzoeken hoe het pand ingevuld kan worden. Financiële haalbaarheid speelt daarbij voor de eigenaar uiteraard een rol. Tijdens dat onderzoek is er nauw overleg met de beoogde maatschappelijke organisaties en met de gemeente. De gemeente brengt daarbij onder meer in wat de kaders zijn die gelden voor een dergelijke vernieuwing van het pand. Denk daarbij aan maximale hoogte, geluidsnormen, parkeren voor bezoekers en bewoners, wat is er mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan, en dergelijke.

Als dat leidt tot een kansrijk plan, dan zal dat plan een wettelijke procedure moeten volgen in het kader van de ruimtelijke ordening. Welke procedure precies, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de inhoud van het uiteindelijke plan. In ieder geval zal in die wettelijke procedure er ruimte zijn voor belanghebbenden om zienswijzen of bezwaren in te dienen. En men kan in beroep bij de rechter.

Als het plan doorgaat, en de bibliotheek en muziekschool verhuizen van de Klinker naar het voormalig V&D-pand, dan ontstaat een nieuwe situatie voor de Klinker. Maar er speelt méér in de directe omgeving. Met name op het Emmaplein staan veel winkels leeg, en het gehele centrum heeft een overschot aan winkelruimte. De gemeente gaat daarom aan de slag met een gebiedsvisie voor het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel. Doel is om de leefbaarheid van dat deel van het centrum te versterken.