Adresonderzoek

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat geregistreerd. Dit kan via MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij onjuiste inschrijvingen een adresonderzoek starten. De gemeente onderzoekt waar deze persoon echt woont.

Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een:

 • bewoner
 • verhuurder
 • eigenaar
 • deurwaarder

adresonderzoek aanvragenInloggen met DigiD

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

 • Uitschrijving van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat team publiekszaken een adresonderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond.
 • Binnen 5 werkdagen (na ontvangst van uw verzoek) plaatsen wij een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP). In het kader van het adresonderzoek kunt u meerdere keren poststukken van ons, gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren, ontvangen.
 • Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post of in de publiekshal een adresonderzoek aanvragen. Neem of stuur het benodigde document mee:

Per post of e-mail

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopie identiteitsbewijs op naar: Gemeente Zeist, ter attentie van burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. U mag het ingescande document ook per e-mail sturen naar zeist@zeist.nl.

Adresonderzoek aanvragen (pdf 192 kB)

In de publiekshal

Afspraak maken

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid, bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een koopakte of huurcontract (alleen het gedeelte waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
 • contactgegevens en eventueel het nieuwe adres van de persoon in onderzoek

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP kan het volgende voorkomen:

 • adresfraude,
 • misbruik van toeslagen,
 • het ontwijken van (belasting)schulden en boetes.

Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.