Adresonderzoek

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij onjuiste inschrijvingen een adresonderzoek starten. De gemeente onderzoekt waar deze persoon echt woont.

Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een:

  • bewoner
  • verhuurder
  • eigenaar
  • deurwaarder

adresonderzoek aanvragenInloggen met DigiD

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

  • Uitschrijving van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat team publiekszaken een adresonderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond.
  • Binnen 5 werkdagen (na ontvangst van uw verzoek) plaatsen wij een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP). In het kader van het adresonderzoek kunt u meerdere keren poststukken van ons, gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren, ontvangen.
  • Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post of in de publiekshal een adresonderzoek aanvragen. Neem of stuur het benodigde document mee:

Per post

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopie identiteitsbewijs op naar: Gemeente Zeist, ter attentie van burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. U mag het ingescande document ook per e-mail sturen naar zeist@zeist.nl.

Adresonderzoek aanvragen (pdf 192 kB)

In de publiekshal

Afspraak maken

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid, bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een koopakte of huurcontract (alleen het gedeelte waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
  • contactgegevens en eventueel het nieuwe adres van de persoon in onderzoek