Briefadres

U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen uw post ontvangt.

U kunt zich op een briefadres inschrijven als u (tijdelijk) woont in een:

  • zorginstelling
  • blijf-van-mijn-lijfhuis
  • gevangenis

U kunt ook u een briefadres aanvragen als u:

  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, omdat u bijvoorbeeld dakloos bent
  • tijdelijk (korter dan 8 maanden) naar het buitenland gaat

Zorg dat de hoofdbewoner van het briefadres u toestemming geeft. Dit moet op het formulier ingevuld worden. Stuur ook een kopie mee van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Let op: het verblijven op een camping is geen geldige reden om een briefadres aan te vragen.

Wie kan een briefadres aanvragen

  • De betrokkene zelf
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar
  • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) voor de andere partner als hij/zij daarvoor gemachtigd is door die partner
  • Meerderjarige kinderen voor een ouder als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Briefadres tijdelijk geldig

Een inschrijving op een briefadres is een half jaar geldig. Na een half jaar bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig heeft. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

U kunt een briefadres online (inloggen met DigiD) of via de post aanvragen. U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Online aanvragen

briefadres aanvragenInloggen met DigiD

U moet de volgende bijlagen uploaden:

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Via de post aanvragen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u via de post of email een briefadres aanvragen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier inclusief bijlagen op naar: gemeente Zeist, afdeling publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM in Zeist. Of per e-mail naar zeist@zeist.nl.

Aanvraagformulier briefadres (Pdf, 89,8 kB)

U moet de volgende bijlagen meesturen:

Maak dan een afspraak voor verhuizing vanuit het buitenland. Daarna kunt u een briefadres aanvragen.

Afspraak maken

Meenemen:

Als u een briefadres heeft, dan heeft u geen recht op een PGB-Wlz (Persoons Gebonden Budget – Wet langdurige zorg). U moet daarvoor een woonadres hebben.