Briefadres

U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen uw post ontvangt.

U kunt zich op een briefadres inschrijven als u (tijdelijk) woont in een:

  • zorginstelling
  • blijf-van-mijn-lijfhuis
  • gevangenis

U kunt ook u een briefadres aanvragen als u:

  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, omdat u bijvoorbeeld dakloos bent
  • tijdelijk (korter dan 8 maanden) naar het buitenland gaat

Zorg dat de hoofdbewoner van het briefadres u toestemming geeft. Dit moet op het formulier ingevuld worden. Stuur ook een kopie mee van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Let op: het verblijven op een camping is geen geldige reden om een briefadres aan te vragen.

  • De betrokkene zelf
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar
  • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) voor de andere partner als hij/zij daarvoor gemachtigd is door die partner
  • Meerderjarige kinderen voor een ouder als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

U kunt een briefadres online (inloggen met DigiD) of via de post aanvragen. U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Online aanvragen

briefadres aanvragenInloggen met DigiD

U moet de volgende bijlagen uploaden:

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Via de post aanvragen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u via de post of email een briefadres aanvragen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier inclusief bijlagen op naar: gemeente Zeist, afdeling publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM in Zeist. Of per e-mail naar zeist@zeist.nl.

Aanvraagformulier briefadres (Pdf, 89,8 kB)

U moet de volgende bijlagen meesturen:

Maak dan een afspraak voor verhuizing vanuit het buitenland. Daarna kunt u een briefadres aanvragen.

Afspraak maken

Meenemen:

Een inschrijving op een briefadres is een half jaar geldig. Na een half jaar bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig heeft. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

Als u een briefadres heeft, dan heeft u geen recht op een PGB-Wlz (Persoons Gebonden Budget – Wet langdurige zorg). U moet daarvoor een woonadres hebben.