Inburgering

Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. U zoekt zelf uit waar u een cursus wilt volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Inburgeren na 1 januari 2013 via DUO

De inburgering via gemeenten is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), valt u onder de nieuwe wet. Meer informatie vindt u op website Inburgeren.

Inburgeren voor 1 januari 2013 via gemeente

Als u voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), valt u nog onder de oude wet. Voor meer informatie of u nog onder de oude regeling valt, kunt u contact opnemen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug via telefoonnummer 030 6929500.