Landelijke aanpak adreskwaliteit (adrescontrole)

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

De gemeente Zeist controleert adressen

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP.

Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat geregistreerd. Dit kan via MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD.

Adresonderzoek starten

Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen of krijgt u post van oude bewoners. Of bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag de gemeente dan een adresonderzoek te starten.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het adresonderzoek, huisbezoek of uw verhuizing, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.