Nederlandse nationaliteit

Als u geen Nederlander bent kunt u wel Nederlander worden. Dit kan via de naturalisatieprocedure of via de optieprocedure. Aan beide procedures zijn voorwaarden verbonden. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen heeft hier recht op.

De gemeente bepaalt voor welke procedure u in aanmerking komt. U maakt daarvoor een afspraak met een medewerker van burgerzaken via telefoonnummer 14 030.

Is uw aanvraag om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigen wij u uit voor de naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging krijgt.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig verblijfsdocument
  • de geboorteakte, zo nodig voorzien van legalisatie en eventueel vertaald door een beëdigd tolk of vertaler
  • huwelijksakte (indien van toepassing)
  • (Inburgerings)diploma (lees meer over inburgeren)

Afspraak maken

Kosten

Type naturalisatieKosten 2020
Enkelvoudig standaard€ 901,00
Enkelvoudig verlaagd (staatloos of asiel)€ 670,00
Gemeenschappelijk standaard€ 1.150,00
Gemeenschappelijk verlaagd (staatloos of asiel)€ 920,00
Meenaturaliserend minderjarig kind€ 133,00
Optie enkelvoudig€ 191,00
Optie gemeenschappelijk€ 326,00
Medeopteren minderjarig kind€ 21,00

Nederlandse nationaliteit verliezen

Wilt u de Nederlandse nationaliteit verliezen? Dan moet u de verklaring van afstand afleggen. Hebt u kinderen onder de 18? Dan verliezen zij hun Nederlandse nationaliteit ook. U en uw kind(eren) moeten alle Nederlandse identiteitsbewijzen inleveren.

U raakt ook de Nederlandse nationaliteit kwijt als u bijvoorbeeld vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Uw Nederlandse nationaliteit kan ook worden ingetrokken, óók als u geen enkele andere nationaliteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als u fraudeert bij uw naturalisatieprocedure, of
  • als u veroordeeld bent voor een misdaad tegen de Nederlandse staat, bijvoorbeeld terrorisme.