Nederlandse nationaliteit

Als u geen Nederlander bent kunt u wel Nederlander worden. Dit kan via de naturalisatieprocedure of via de optieprocedure. Aan beide procedures zijn voorwaarden verbonden. De gemeente bepaalt voor welke procedure u in aanmerking komt.

Is uw aanvraag om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigen wij u uit voor de naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging krijgt.

Afspraak maken

In Zeist werken we op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig verblijfsdocument
  • de geboorteakte, zo nodig voorzien van legalisatie en eventueel vertaald door een beëdigd tolk of vertaler
  • huwelijksakte (indien van toepassing)
  • (Inburgerings)diploma (lees meer over inburgeren)

Kosten

Type naturalisatieKosten 2020
Enkelvoudig standaard€ 901,00
Enkelvoudig verlaagd (staatloos of asiel)€ 670,00
Gemeenschappelijk standaard€ 1.150,00
Gemeenschappelijk verlaagd (staatloos of asiel)€ 920,00
Meenaturaliserend minderjarig kind€ 133,00
Optie enkelvoudig€ 191,00
Optie gemeenschappelijk€ 326,00
Medeopteren minderjarig kind€ 21,00

Nederlandse nationaliteit verliezen

Wilt u de Nederlandse nationaliteit verliezen? Dan moet u de verklaring van afstand afleggen. Hebt u kinderen onder de 18? Dan verliezen zij hun Nederlandse nationaliteit ook. U en uw kind(eren) moeten alle Nederlandse identiteitsbewijzen inleveren.

U raakt ook de Nederlandse nationaliteit kwijt als u bijvoorbeeld vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Uw Nederlandse nationaliteit kan ook worden ingetrokken, óók als u geen enkele andere nationaliteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als u fraudeert bij uw naturalisatieprocedure, of
  • als u veroordeeld bent voor een misdaad tegen de Nederlandse staat, bijvoorbeeld terrorisme.