Verhuizing naar Zeist vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Zeist (immigratie), of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

  • een ingevuld formulier aangifte vestiging buitenland (PDF, 4,1 MB)
  • een geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven (paspoort, identiteitskaart)
  • een geldig reisdocument of ander wettig document met uw persoonsgegevens en nationaliteit
  • een verblijfsvergunning (indien van toepassing)
  • een huurcontract of koopakte (stuur alleen het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
  • als u gaat inwonen bij iemand een verklaring van inwoning met een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (maak een veilige kopie met de kopieID app)
  • bewijs van uitschrijving (als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, België of Duitsland komt)

Indien van toepassing de volgende akten (vertaald door een beëdigd tolk of vertaler en eventueel voorzien van legalisatie):

  • een geboorteakte (voor EU inwoners een internationale geboorteakte)
  • een huwelijks- en/of echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)

Als u gaat inwonen bij iemand, dan moet de hoofdbewoners van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoners van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Tevens moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoners toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (pdf 8 kB)

Als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven voor werk, studie of familiebezoek heeft u een verblijfsvergunning nodig. Voor de uitgebreide voorwaarden kijkt u op de website van de IND.

Inwoners uit EU-landen en mensen uit Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland hebben automatisch rechtmatig verblijf. 

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid ervan kunnen vaststellen. Dit betekent dat u gelegaliseerde documenten moet tonen. Van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal vragen wij een officiële verklaring.

If you move to Zeist from abroad (immigration) or will be staying for at least 4 months in a period of 6 months, then you will need to register with the municipality in person within 5 days of arriving.

More information in English