Verhuizing naar Zeist vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Zeist (immigratie)? Of bent u het volgende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

Meenemen

 • een ingevuld formulier aangifte vestiging buitenland (Pdf, 4,1 MB)
 • een geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven (paspoort, identiteitskaart)
 • een verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • een huurcontract of koopakte (stuur alleen het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
 • Gaat u bij iemand wonen? Dan heeft u een schriftelijke verklaring van inwoning (Pdf, 37 kB) nodig. En een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs (maak een veilige kopie met de kopieID app)
 • bewijs van uitschrijving (als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, België of Duitsland komt)

Indien van toepassing de volgende officiële documenten (vertaald door een beëdigd tolk of vertaler en eventueel met legalisatie):

 • een geboorteakte (voor EU inwoners een internationale geboorteakte)
 • een huwelijks- en/of echtscheidingsakte
 • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)

Verklaring van inwoning

Als u bij iemand gaat wonen, dan moet de hoofdbewoners van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoners van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoners toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (Pdf 8 kB)

Bent u langer dan 3 maanden in Nederland voor werk, studie of familiebezoek? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Voor de uitgebreide voorwaarden kijkt u op de website van de IND.

Inwoners uit EU-landen en mensen uit Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland hebben automatisch rechtmatig verblijf. 

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid ervan kunnen bepalen. Dit betekent dat u gelegaliseerde documenten moet laten zien. Wij vragen een officiële verklaring van akten die niet zijn opgesteld in het:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits

If you move to Zeist from abroad (immigration) or will be staying for at least 4 months in a period of 6 months, then you will need to register with the municipality in person within 5 days of arriving.

More information in English