Verhuizing

Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe adres maximaal 28 dagen voor uw verhuizing door of binnen 5 dagen na de verhuisdatum. Het is niet mogelijk om een verhuisdatum door te geven die verder dan 5 dagen in het verleden ligt.

U kunt uw verhuizing online met DigiD doorgeven, via de post of persoonlijk in de publiekshal. Als u uw verhuizing doorgeeft, moet u documenten meesturen. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw leef- of gezinssituatie ook door te geven aan andere instanties.

Komt u naar de gemeente Zeist uit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. Uitschrijven is dus niet nodig.

Komt u uit het buitenland naar de gemeente Zeist? Kijk dan bij verhuizing vanuit het buitenland.

Gaat u samenwonen? U en uw partner moeten apart aangifte doen als u alleen een samenlevingscontract heeft of als uw partner van een ander adres komt.

Verhuizing doorgevenInloggen met DigiD

U heeft mogelijk de volgende bijlagen nodig (ingescand):

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u via de post of in de publiekshal uw nieuwe adres doorgeven. Neem of stuur de nodige documenten mee:

Via de post

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de documenten op naar: Gemeente Zeist, aan burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Formulier verhuizing doorgeven (Pdf, 148 kB)

In de publiekshal

Afspraak maken

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde adres
  • curator voor een persoon die onder curatele staat
  • gemachtigde voor een persoon die door gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis niet zelf kan komen

Als u bij iemand gaat wonen, dan moet de hoofdbewoners van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoners van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoners toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (Pdf 8 kB)

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Meld uw emigratie dan bij de gemeente. U kunt vanaf 5 dagen voor uw vertrek aangifte doen. Blijft er niemand achter op het oude adres? Geef uw verhuizing dan digitaal of via de post door. U hoeft dan niet langs te komen.

Online doorgeven

Vertrek buitenland doorgeven
Inloggen met DigiD

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Via de post

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de documenten op naar: Gemeente Zeist, aan burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Formulier vertrek naar het buitenland (Pdf, 583 kB)

Let op

Als er iemand (of meer personen) achter blijft op uw adres, maak dan een afspraak met het team burgerzaken. Alle personen die emigreren moeten persoonlijk langskomen.

Afspraak maken

If you move to Zeist from abroad (immigration) or will be staying for at least 4 months in a period of 6 months, then you will need to register with the municipality in person within 5 days of arriving.

Read more about immigration

If you move abroad (emigration) or will be staying abroad for at least two-thirds of the year (= 8 months), then you will need to deregister with the municipality in person within 5 days of departure. If you have a partner and/or children, they will need to join you and get deregistered as well.

read more about emigration