Verhuizing

Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe adres maximaal 28 dagen voor uw verhuizing door of binnen 5 dagen na de verhuisdatum. Het is niet mogelijk om een verhuisdatum door te geven die verder dan 5 dagen in het verleden ligt.

U kunt uw verhuizing online met DigiD doorgeven, per post of persoonlijk in de publiekshal. Als u uw verhuizing doorgeeft, moet u documenten meesturen. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw leef- of gezinssituatie ook door te geven aan andere instanties.

Komt u naar de gemeente Zeist vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. Uitschrijven is dus niet nodig.

Komt u vanuit het buitenland naar de gemeente Zeist? Kijk dan bij verhuizing vanuit het buitenland.

Gaat u samenwonen? U en uw partner moeten apart aangifte doen als u alleen een samenlevingsovereenkomst heeft of als uw partner van een ander woonadres komt.

Verhuizing doorgevenInloggen met DigiD

U heeft eventueel de volgende bijlagen nodig (ingescand):

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post of in de publiekshal uw nieuwe adres doorgeven. Neem of stuur de benodigde documenten mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • huurcontract of koopakte (stuur alleen het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
  • als u gaat inwonen bij iemand een schriftelijke verklaring van inwoning met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

Schriftelijk

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisformulier en kopie├źn van de benodigde documenten op naar: Gemeente Zeist, ter attentie van burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Formulier verhuizing doorgeven (pdf, 148 kB)

In de publiekshal

Afspraak maken

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde woonadres
  • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • gemachtigde voor een persoon die vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis niet zelf kan verschijnen

Als u gaat inwonen bij iemand, dan moet de hoofdbewoners van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoners van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Tevens moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoners toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (pdf 8 kB)

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen, meld uw emigratie dan bij de gemeente. U kunt vanaf 5 dagen voor uw vertrek aangifte doen. Blijft er niemand achter op het oude adres? Geef uw verhuizing dan digitaal of schriftelijk door. U hoeft dan niet langs te komen.

Online doorgeven

Vertrek buitenland doorgeven
Inloggen met DigiD

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk doorgeven

Of schriftelijk via Formulier vertrek naar het buitenland (pdf 583 kB)

Let op

Als er iemand (of meerdere personen) achter blijft op uw adres, maak dan een afspraak met het team burgerzaken. Alle personen die emigreren moeten persoonlijk langskomen.

Afspraak maken

If you move to Zeist from abroad (immigration) or will be staying for at least 4 months in a period of 6 months, then you will need to register with the municipality in person within 5 days of arriving.

Read more about immigration

If you move abroad (emigration) or will be staying abroad for at least two-thirds of the year (= 8 months), then you will need to deregister with the municipality in person within 5 days of departure. If you have a partner and/or children, they will need to join you and get deregistered as well.

read more about emigration