Wijkteam Zeist-Oost

In deze wijk vindt u de buurten Austerlitz, Hoge Dennen en Kerckebosch. Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij uw wijkteam:

Heeft u een vraagstuk dat u met de wijkwethouder wilt bespreken? Bezoek dan het wijkwethouderspreekuur. Bel het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030 om een afspraak te maken.

  • In de maanden juli en augustus heeft wijkwethouder Sander Jansen (dorpskernen) geen wijkwethouderspreekuur. De overige wijkwethouderspreekuren van dit jaar vinden plaats op maandag 5 oktober en maandag 30 november, van 16.00 tot 17.00 uur in dorpshuis ’t Trefpunt aan de Schooldwarsweg 19.

Om te zorgen dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren werken we samen met verschillende organisaties.
Een wijkteam bestaat uit mensen van de gemeente (wijkmanager), politie (wijkagenten), welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 2 Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist). Door deze samenwerking, kunnen we vraagstukken makkelijker samen oppakken.

In sommige buurten worden collectief zonnepanelen ingekocht, in andere buurten worden er samen moestuinen beheerd. De gemeente vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt zij dit soort initiatieven van inwoners.

Ook kunt u deze initiatieven vinden op de website samenduurzaamzeist.nl.

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen met het wijkbudget of kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw plannen? 

Lees verder

U kunt een straatfeest of buurtbarbecue schriftelijk aanvragen. De gemeente beoordeelt of het een melding klein evenement of een evenementenvergunning betreft. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie.

Austerlitz is een rustig dorp met ongeveer 1500 inwoners. Net als de andere dorpen van Zeist ligt Austerlitz in een mooie groene omgeving. Het dorp bevindt zich 6 kilometer ten oosten van Zeist.

Historie

Austerlitz heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De geschiedenis van Austerlitz gaat terug tot 1804. Toen een generaal van Napoleon bij Austerlitz een kamp opzette voor zijn troepen. Er kwamen handelaren om te handelen met soldaten. Uiteindelijk gingen de soldaten weer weg, maar de handelaren bleven. Zij stichtten een nederzetting waarop steeds meer burgers afkwamen. Zo werd Austerlitz geboren. Austerlitz is vernoemd naar de plaats Austerlitz in het oude Moravië (nu Tsjechië), waar Napoleon Bonaparte een slag had gewonnen.

Pyramide van Austerlitz

De Pyramide van Austerlitz is een bekend monument. Hier zit een verhaal achter dat nauw verbonden is met de geschiedenis van Austerlitz. Generaal Marmont wilde niet dat zijn soldaten zich gingen vervelen, dus liet hij ze een monument bouwen. Het monument was geinspireerd op de piramide van Gizeh in Egypte; die had de generaal gezien tijdens de veldtocht van Napoleon in Egypte. De pyramide van Austerlitz was na 27 dagen voltooid en is 36 meter hoog. Hoewel het de Pyramide van Austerlitz heet, staat het bouwwerk op Woudenbergs grondgebied.

Bedrijven en instellingen

Austerlitz heeft verschillende kleine ondernemingen. Er is een peuterspeelzaal en een basisschool, maar geen middelbare school.

Sport en recreatie

Austerlitz heeft verschillende sportclubs; waaronder voetbal-, badminton- en volleybalclubs. Ook kunnen er verschillende denksporten beoefend worden, zoals dammen, klaverjassen, bridgen en meer. Er zijn verschillende muziekverenigingen in Austerlitz.

Beauforthuis

Het Beauforthuis in Austerlitz is een theater, vergaderruimte, café en trouwlocatie.