Wijkteam Den Dolder en omgeving

Wijkmanager Den Dolder en omgeving Bülent Isik

Wilt u iets bespreken over uw wijk? Of heeft een vraag of idee over zorg, ondersteuning of het opvoeden van uw kind? U kunt dan terecht bij uw wijkteam. Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, politie, welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging). Door deze samenwerking kunnen vraagstukken efficiënt opgepakt worden. De partners staan voor wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn. Dit wijkteam is actief in Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Beukbergen.

Vragen of ideeën over leefbaarheid, veiligheid, zorg, ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind? Bezoek dan het spreekuur van het wijkteam.

Het wijkteam Den Dolder en omstreken houdt spreekuur op diverse locaties (zie tabel), altijd op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Locatie buurtmobiel Den Dolder e.o.
DatumBuurt Locatie
14 meiDen Doldercentrum Den Dolder
21 meiHuis ter Heidehoek Korte Bergweg - Albert Plesmanring
28 meiHuis ter Heide NoordJan Steenlaan bij Zichtas
4 juniDen Dolderbij voetbalveldje Andreas Foxlaan
11 juniBeukbergen / Huis ter HeideBeukbergenlaan, tegenover het clubhuis
18 juniDen Dolderspeeltuin Johannes Wierlaan
25 juniDen DolderDuivenhorst

Heeft u een vraagstuk dat u met de wijkwethouder wilt bespreken? Bezoek dan het wijkwethouderspreekuur of maak een afspraak via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 14 030.

Wijkwethouder Sander Jansen schuift elke laatste donderdag van de maand aan bij wijkteam Den Dolder e.o. Het spreekuur is 15.30 tot 16.30 uur in Brede School 'De Schilden', Schroeder van der Kolklaan 1 in Den Dolder.

Om te zorgen dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren werken we samen met verschillende organisaties.
Een wijkteam bestaat uit mensen van de gemeente (wijkmanager), politie (wijkagenten), welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 2 Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist). Door deze samenwerking, kunnen we vraagstukken makkelijker samen oppakken.

In sommige buurten worden collectief zonnepanelen ingekocht, in andere buurten worden er samen moestuinen beheerd. De gemeente vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt zij dit soort initiatieven van inwoners.

Wilt u weten wat er in Huis ter Heide speelt op dit gebied? Neem contact op met Corina Onderstijn, via c.onderstijn@odru.nl of telefoonnummer 088 022 5024.

Ook kunt u deze initiatieven vinden op de website samenduurzaamzeist.nl.

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen met het wijkbudget of kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw plannen?

Lees verder

U kunt een straatfeest of buurtbarbecue schriftelijk aanvragen. De gemeente beoordeelt of het een melding klein evenement of een evenementenvergunning betreft. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie.

Huis ter Heide is inmiddels vergroeid aan Bosch en Duin. Huis ter Heide heeft ongeveer 1400 inwoners. Het is een kleine, gemoedelijke buurtschap met veel groen.

Historie

Vroeger was de plek waar nu Huis ter Heide zich bevindt een uitgestrekt heidegebied met stuifduinen. In 1652 werd de Amersfoortseweg gebouwd, een belangrijke weg die zorgde voor een verbinding tussen Utrecht en Amersfoort. Nog in diezelfde eeuw werd in het gebied een herberg gebouwd. De herberg kreeg de naam ‘‘t Huys ter Heyden’’. Daarna kwamen er wat huizen bij. Het kleine dorp werd vernoemd naar deze herberg en begon te groeien. In 1858 is het bekende Witte Kerkje gebouwd. Van 1902 tot 1941 had Huis ter Heide een treinstation, maar dat werd later een café-restaurant. Sinds 2012 is het weer gesloten.

Bereikbaarheid

Het dorp wordt doorsneden door de N237 en de N238.

Recreatie

In Huis ter Heideworden vaak wandelingen georganiseerd met een gids die zich richten op bijvoorbeeld vogels of sterren bekijken. Kijk op natuurmonumenten voor meer informatie.