Overlast

Overlast veroorzaakt vaak ergernis. Er zijn verschillende vormen van overlast, zoals onder andere hondenpoep in het park, zwerfafval op straat of uw buurman die midden in de nacht zijn muziek heel hard aanzet. Hieronder leest u hoe en waar u melding kunt maken van overlast.

Een melding woonomgeving gaat onder andere over defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, rioleringen, trottoirschade, verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling, hondenpoep en dergelijke.

Online melden

Burenoverlast

Als u problemen heeft met uw buren, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling van MeanderOmnium. Buurtbemiddeling is bereikbaar via 030 26 77 787.

Jongerenoverlast

Jongerenoverlast kunt u doorgeven aan de gemeente via 14 030 of de politie via 0900 8844.

Geluidsoverlast

 • Tijdens kantooruren: Omgevingsdienst Regio Utrecht 088 0225000
 • Na kantooruren: politie 0900 8844

Stankoverlast

In de meeste gevallen kunt u met uw klacht over luchtvervuiling of stankoverlast terecht bij de gemeente. Dit kan online met de melding woonomgeving.

Ook een milieuklacht kunt u online melden via Melden milieuklacht.U kunt ook bellen met de provinciale milieutelefoon 0800 0225510.

Wateroverlast door hevige regenval

De riolering kan op zo’n moment de verwerking van het regenwater niet aan.

Wat kunt u doen?

 • Als het niet meer regent en het water er na 1 uur nog staat?

  14 030 bellen of melden op melding woonomgeving

 • Als het water in uw huis/tuin/kelder staat?
  Als het water via de weg komt: melding woonomgeving

 • Komt het water via het riool omhoog?
  Dan volgt u de procedure op Rioolverstopping

 • Ondergelopen kelder?
  Neemt u contact op met de brandweer 088 8781000; de gemeente pompt geen kelders leeg.

 • Wie kan ik bellen als er wateroverlast is?
  Bij spoedeisende hulp kunt u bellen met 112, in andere situaties niet.

 • Waar kan ik mijn schade melden?
  Schade kunt u melden bij uw eigen verzekeraar.