Overlast

Overlast veroorzaakt vaak ergernis. Er zijn verschillende vormen van overlast, zoals onder andere hondenpoep in het park, zwerfafval op straat of uw buurman die midden in de nacht zijn muziek heel hard aanzet. Hieronder leest u hoe en waar u melding kunt maken van overlast.

Een melding woonomgeving gaat onder andere over storingen aan straatverlichting, onkruid, overhangende takken, rioleringen, scheve stoeptegels, verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling, hondenpoep en dergelijke.

melding doorgeven

Als u problemen heeft met uw buren, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling van MeanderOmnium. Buurtbemiddeling is bereikbaar via 030 26 77 787.

Jongerenoverlast kunt u doorgeven aan de gemeente via 14 030 of de politie via 0900 8844.

  • Tijdens kantooruren: Omgevingsdienst Regio Utrecht 088 0225000
  • Na kantooruren: politie 0900 8844

In de meeste gevallen kunt u met uw klacht over luchtvervuiling of stankoverlast terecht bij de gemeente. Dit kan online met de melding woonomgeving.

Ook een milieuklacht kunt u online melden via Melden milieuklacht.U kunt ook bellen met de provinciale milieutelefoon 0800 0225510.