Brandweer en brandveiligheid

De brandweer in de gemeente Zeist is onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht

Heeft u een vraag aan de brandweer in de gemeente Zeist? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht via 088 878 10 00 of info@vru.nl. Of kijk op de website www.vrubrandweer.nl

Voor algemene informatie over de brandweer, zie www.brandweer.nl.

Brandveiligheid

Bij bouwen en verbouwen, inrichten of veranderen van terreinen of ander gebruik van een gebouw kan een omgevingsvergunning nodig zijn om de brandveiligheid  te waarborgen.

De vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een check doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de check of aanvraag. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

omgevingsloket online

Voorkom brand in en om het huis

Heeft u vragen over brandveiligheid in en om uw huis, neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)