Brandweer en brandveiligheid

De brandweer in de gemeente Zeist is onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht

Heeft u een vraag aan de brandweer in de gemeente Zeist? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht via 088 878 10 00 of info@vru.nl. Of kijk op de website  www.brandweerzeist.nl

Voor algemene informatie over de brandweer, zie www.brandweer.nl.

Wilt u tips over hoe u zorgt voor brandveiligheid in en om het huis? Kijk dan op de website van de brandweer.

Bij bouwen en verbouwen, inrichten of veranderen van terreinen of ander gebruik van een gebouw kan een omgevingsvergunning nodig zijn om de brandveiligheid  te waarborgen.

De vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een check doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de check of aanvraag. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

omgevingsloket online

Heeft u vragen over brandveiligheid in en om uw huis, neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

U wilt een tent plaatsen voor een activiteit. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het Besluit BGBOP. U moet de plaatsing van de tent melden. Dat kan op 2 manieren:

 1. Hoort de tent bij een evenement? Doe dan een aanvraag evenementenvergunning
 2. Is het een activiteit waarbij er in de tent:

  • nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of
  • verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of
  • verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk

  gebruik dan het meldingsformulier BGBOP (pdf, 246 kB) en mail dit 4 weken van te voren naar info@vru.nl