Vuurwerk

Steekt u vuurwerk af tijdens de jaarwisseling? Houd dan wel rekening met anderen. Probeer het gezellig, maar ook veilig en schoon te houden. Heeft u last van vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Is er sprake van ernstige (vuurwerk)overlast en zijn de aanstichters nog in de buurt? Bel dan 112.

Vuurwerk afsteken

Buiten de vuurwerkvrije zones mag u vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling vanaf 18:00 uur op 31 december 2019 tot 02:00 uur op 1 januari 2020

Vuurwerkvrije zones

Ouderen, zieke mensen en dieren ervaren meer overlast dan anderen. Door een vuurwerkvrije zone in te stellen, beperkt de gemeente de vuurwerkoverlast in kwetsbare gebieden. De volgende plekken zijn al aangewezen als vuurwerkvrije zone:

  • Walkartpark
  • Kinderboerderij De Brink
  • Diakonessenhuis
  • Belcour, Emmaplein, Markt, Promenade en De Heuvel
  • Wilhelminapark
  • Waterbronpark bij de Bergweg
  • De Grote Koppel en omstreken (inclusief tunneltjes) en winkelcentrum De Clomp
  • Het Zeister Bos, grenzend aan het Diakonessenhuis tussen Jagersingel, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Woudenbergseweg Het Pestersbosje bij Crosestein

Op deze plekken moet de overlast voor mens en dier zoveel mogelijk worden beperkt. Er wordt op deze plekken niet extra gesurveilleerd, maar we doen wel een dringend beroep op alle Zeistenaren om hier geen vuurwerk af te steken. Tot 24 november hebben inwoners de mogelijkheid gehad om een vuurwerkvrije zone aan te vragen. Momenteel zijn wij in gesprek met deze inwoners of de aanvraag aan de juiste randvoorwaarden voldoet. Binnenkort volgt een update welke vuurwerkvrije zones dit jaar aanvullend ingesteld worden.

Illegaal vuurwerk

De politie zet dit jaar extra in op het onderzoeken en ontmantelen van de handel in illegaal zwaar vuurwerk. Zo is het vuurwerkdetectiesysteem weer operationeel in december. Door het aantal knallen te meten in het centrumgebied en deze te vergelijken met de dagen ervoor, kunnen patronen en hotspots ontdekt worden. Hiermee wordt de pakkans vergroot en kunnen boa’s of politie direct ter plaatse gaan. Ook jongerenwerk is aangesloten op het systeem en kan op de hotspots met jongeren in gesprek.

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast kunt u doorgeven aan de politie via telefoonnummer 0900 8844. Is er sprake van ernstige (vuurwerk)overlast en zijn de aanstichters nog in de buurt? Bel dan 112.

Vuurwerklessen op scholen

Op veel scholen geven jongerenwerkers, gemeente en bureau HALT voorlichting aan kinderen hoe zij veilig vuurwerk af kunnen steken. Alle scholen krijgen ook een (digitale) flyer met tips.

Afsluiten van containers

Rond de jaarwisseling gaan verschillende afvalcontainers op slot. Houd er rekening mee dat deze afgesloten zijn van 31 december t/m 1 januari. De containers die niet afsluitbaar zijn, worden zoveel mogelijk geleegd.