Wijkteam Zeist-Centrum

Wijkmanager Bram Wispelweij

In deze wijk vindt u de buurten Carré, Centrumschil Zuid, Centrumschil Noord (Valkenbosch), Lyceumkwartier, Slot en omstreken.

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij uw wijkteam:

Heeft u een vraagstuk dat u met de wijkwethouder wilt bespreken? Wijkwethouder Laura Hoogstraten komt graag naar u toe. Bel het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030 om een afspraak te maken.

Om te zorgen dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren werken we samen met verschillende organisaties.
Een wijkteam bestaat uit mensen van de gemeente (wijkmanager), politie (wijkagenten), welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 2 Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist). Door deze samenwerking, kunnen we vraagstukken makkelijker samen oppakken.

In sommige buurten worden collectief zonnepanelen ingekocht, in andere buurten worden er samen moestuinen beheerd. De gemeente vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt zij dit soort initiatieven van inwoners.

Ook kunt u deze initiatieven vinden op de website samenduurzaamzeist.nl.

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen met het wijkbudget of kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw plannen?

Lees verder

U kunt een straatfeest of buurtbarbecue schriftelijk aanvragen. De gemeente beoordeelt of het een melding klein evenement of een evenementenvergunning betreft. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie.