Wijkteam Zeist-Noord

Wijkmanager Bram Wispelweij
Wijkmanager Bram Wispelweij
Wijkmanager Wim van Keulen
Wijkmanager Wim van Keulen

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij uw wijkteam.

Voor de buurten Dijnselburg, Patijnpark, Staatsliedenkwartier, Utrechtseweg, Dichtersbuurt, Indische buurt en Verzetswijk:

  • Wijkmanager Bram Wispelweij (Twitter: @WM_ZeistCentrum)
  • Spreekuur van wijkteam, wijkagenten, sociaal team, CJG en RSD op:

    • woensdag van 10.00 - 11.00 uur in het wijkservicepunt, Johan van Oldenbarneveltlaan 103

Voor de buurt Vollenhove, Pedagogenbuurt en Componistenbuurt:

  • Wijkmanager Wim van Keulen (Twitter: @WM_ZeistOost)
  • Spreekuur van wijkteam, wijkagenten, sociaal team en CJG op:

    • woensdag van 13.00 - 14.00 uur in het wijkservicepunt Vollenhove, Laan van Vollenhove 16

Met de Buurtmobiel zoeken wij u op om met u in gesprek te gaan. U kunt bij ons terecht voor vragen en ideeën op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, zorg en ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind.

 

Schema buurtmobiel Zeist-Noord
DagDatumTijdLocatie
Woensdag18 april16:00-17:30 uurDichtersbuurt
Woensdag16 mei16:00-17:30 uurBosplein
Woensdag13 juni16:00-17:30 uurPark Waterbron
Woensdag11 juli16:00-17:30 uurVollenhove
Woensdag5 september16:00-17:30 uurVerzetswijk
Woensdag17 oktober16:00-17:30 uurPedagogenbuurt
Woensdag26 november16:00-17:30 uurIndische Buurt
Woensdag19 december16:00-17:30 uurVollenhove

Wijkwethouder Marcel Fluitman heeft geen spreekuur. Hij komt op verzoek naar u toe als u iets wilt bespreken. Bel het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030 voor een afspraak.

Om te zorgen dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren werken we samen met verschillende organisaties.

Een wijkteam bestaat uit mensen van de gemeente (wijkmanager), politie (wijkagenten), welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 2 Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist).

In sommige buurten worden collectief zonnepanelen ingekocht, in andere buurten worden er samen moestuinen beheerd. De gemeente vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt zij dit soort initiatieven van inwoners.

Ook kunt u deze initiatieven vinden op de website samenduurzaamzeist.nl.

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen met het wijkbudget of kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw plannen? Vul het plan en uw gegevens in via onderstaande button. Uw wijkteam zal uw aanvraag vervolgens beoordelen.

Wijkbudget aanvragen

U kunt een straatfeest of buurtbarbecue schriftelijk aanvragen. De gemeente beoordeelt of het een melding klein evenement of een evenementenvergunning betreft. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie.