Wijkteam Zeist-Noord

Wijkmanager Wim van Keulen
Wijkmanager Wim van Keulen

De wijk Zeist-Noord bestaat uit de buurten Dijnselburg, Patijnpark, Staatsliedenkwartier, Utrechtseweg, Dichtersbuurt, Indische buurt, Verzetswijk, Vollenhove, Pedagogenbuurt en Componistenbuurt.

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij uw wijkteam.

  • Wijkmanager Wim van Keulen (Twitter: @WM_ZeistOost)
  • Spreekuur van wijkteam, wijkagenten, sociaal team en CJG op:

    • woensdag van 10.00 - 11.00 uur in het wijkservicepunt Noord, Johan van Oldenbarneveltvlaan 103
    • woensdag van 13.00 - 14.00 uur Torenflat, Laan van Vollenhove 16 (bij mooi weer buiten)

Met de Buurtmobiel zoeken wij u op om met u in gesprek te gaan. U kunt bij ons terecht voor vragen en ideeën op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, zorg en ondersteuning of het opvoeden en opgroeien van uw kind.

Schema buurtmobiel Zeist-Noord
DagDatumTijdLocatie
Woensdag5 september16:00-17:30 uurVerzetswijk
Woensdag17 oktober16:00-17:30 uurPedagogenbuurt
Woensdag26 november16:00-17:30 uurIndische Buurt
Woensdag19 december16:00-17:30 uurVollenhove

Wijkwethouder Marcel Fluitman heeft geen spreekuur. Hij komt op verzoek naar u toe als u iets wilt bespreken. Bel het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030 voor een afspraak.

Om te zorgen dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren werken we samen met verschillende organisaties.

Een wijkteam bestaat uit mensen van de gemeente (wijkmanager), politie (wijkagenten), welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 2 Zeister woningcorporaties (Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist).

In sommige buurten worden collectief zonnepanelen ingekocht, in andere buurten worden er samen moestuinen beheerd. De gemeente vindt duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt zij dit soort initiatieven van inwoners.

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen met het wijkbudget of kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw plannen? Vul het plan en uw gegevens in via onderstaande button. Uw wijkteam zal uw aanvraag vervolgens beoordelen.

Wijkbudget aanvragen

U kunt een straatfeest of buurtbarbecue schriftelijk aanvragen. De gemeente beoordeelt of het een melding klein evenement of een evenementenvergunning betreft. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie.