Blijverslening voor levensloopbestendige woning of woonaanpassing

De gemeente stimuleert het investeren in woningen om langer thuis te blijven wonen. U kunt via de gemeente een blijverslening aanvragen. De lening is bestemd voor mensen die de eigen woning:

 • levensloop bestendig willen maken
 • willen aanpassen naar hun zorgvraag

Vaak is het lastig om financiering bij een bank te regelen vanwege de leeftijd van de aanvragers. Voor de blijverslening wordt geen maximum leeftijd gehanteerd. Wel moet u de kosten voor aflossing kunnen dragen.

U sluit met de blijverslening een hypotheek af tegen gunstige voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. De lening kan uiteenlopen tussen minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00.

De gemeente beoordeelt de aanvraag. Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) voert de inkomens- en krediettoets uit. Dit fonds verstrekt de lening en voert het volledige beheer van de blijverslening.

 • U woont in Zeist
 • U bent eigenaar van de woning en woont er zelf
 • U staat minimaal 2 jaar op dit adres ingeschreven
 • De gemeente biedt de lening aan voor de bestaande bouw
 • Er wordt alleen een blijverslening in de vorm van een hypothecaire lening verstrekt onder de voorwaarde dat de financiering van de woningaanpassing (blijverslening) samen met de eventuele hypotheek niet meer bedraagt dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning

Lees voor meer informatie de Verordening Blijverslening Zeist.

 1. Vraag offertes aan bij bedrijven die de werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.
 2. Vul het inschrijfformulier blijverslening volledig in en stuur het naar de gemeente (digitaal of schriftelijk).
 3. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de verbouwing.
 4. De gemeente beoordeelt en toetst de aanvraag aan de verordening. U ontvangt vervolgens een toe- of afwijzing.
 5. Bij toewijzing ontvangt u een brief en een aanvraagformulier blijverslening van de SVn. U vult het aanvraagformulier in en stuurt deze samen met de ontvangen brief van de gemeente naar de SVn.
 6. De SVn voert een krediet- en inkomenstoets uit.
 7. U ontvangt een offerte voor een lening van de SVn of een afwijzing.

U kunt het inschrijfformulier online of schriftelijk invullen:

Online

inschrijfformulier blijverslening (in het formulier wordt gevraagd om de offertes te uploaden)

Schriftelijk

Inschrijfformulier blijverslening (PDF, 129 kB) Stuur het formulier op naar gemeente Zeist, team Samenleven, Postbus 513, 3700 AM Zeist of per email naar zeist@zeist.nl