Integratie en huisvesting statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeente Zeist heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van het Rijk de opdracht om statushouders te huisvesten. We willen niet alleen de huisvesting van statushouders zo goed mogelijk organiseren, maar ook hun integratie in onze samenleving.

Huisvesting

In Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn niet alleen statushouders, maar ook bijvoorbeeld mensen uit zorginstellingen, jongeren, studenten en gescheiden mensen. We willen zorgen dat al deze groepen snel terecht kunnen in Zeist. We werken samen met woningcorporaties, vastgoedeigenaren en andere marktpartijen om voor de komende 5 jaar ieder jaar 500 mensen extra te huisvesten in Zeist. Om alle mensen een plek te kunnen bieden, kijken we naar de mogelijkheden van alle panden en locaties in Zeist die leegstaan of vrijkomen.

Integratie

Iedereen wil zich nuttig voelen en daarin gezien worden. Daar zetten we in Zeist op in. We zoeken naar oplossingen die ten goede komen aan zowel statushouders als andere Zeistenaren op het gebied van integratie en participatie. Bijvoorbeeld door te investeren in taallessen voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken of schrijven en door ontmoetingen te stimuleren. We werken hierbij samen met vele vrijwilligers(-organisaties).

WegwijZ app

Vrijwilligers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zeist werken samen om ervoor te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren. Als bijzonder hulpmiddel hierbij zet de gemeente Zeist een app in: ‘WegwijZ in Zeist’.