Kopen van snippergroen

Als u interesse heeft in aankoop van een strookje grond van de gemeente kunt u een verzoek indienen. De gemeente onderzoekt dan eerst of snippergroen verkocht kan worden. In sommige situaties is het niet mogelijk om tot verkoop van de grond over te gaan. Deze situatie doet zich onder meer voor als er kabels en leidingen liggen of de voorschriften uit een bestemmingsplan aanleiding zijn om verkoop uit te sluiten.

Als verkoop mogelijk is moet u o.a. rekening houden met:

  1. een koopprijs van € 150,00 (kosten koper) per vierkante meter (prijspeil 2019) en
  2. kosten voor het kadaster en
  3. kosten voor de notaris.

Als u een aanvraag indient voegt u de volgende bijlagen toe (ingescand):

  • Situatietekening of situatieschets van de strook snippergroen
  • Foto

Verzoek aankoop snippergroen