Starterslening

Gaat u voor het eerst een huis kopen? Bij de gemeente kunt u een extra lening aanvragen als u aan de voorwaarden van de Starterslening voldoet. Via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een Starterslening in Zeist en kunt u berekenen hoe hoog deze lening zal zijn.

De Starterslening is gebaseerd op de verwervingskosten. Deze worden bepaald met de rekenregels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).