Asielzoekerscentrum

Sinds maart 2014 is het asielzoekerscentrum (azc) geopend op het terrein van Kamp van Zeist voor vluchtelingen in asielprocedure. Er is plaats voor ongeveer 370 vluchtelingen. De opvang vindt plaats in een voormalig gevangenisgebouw, gelegen aan Kampweg 122 te Zeist.

Meer informatie over deze locatie staat op de website van het COA.

Periode

Het COA heeft in 2014 gevraagd om minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar (maart 2019) gebruik te mogen maken van het gebouw. Op 29 maart 2018 is bekend gemaakt dat deze locatie voor het einde van dit jaar (2018) zal sluiten. Een exacte datum waarop de locatie dicht gaat is nog niet bekend.

Het terrein waarop het azc staat, heeft de bestemming ‘bos en natuur’. Het terrein heeft die bestemming gekregen omdat het Kamp van Zeist onderdeel is van het programma Hart van de Heuvelrug. Het is de bedoeling dat op deze plek natuurontwikkeling zal plaatsvinden, na de sluiting van het azc.