Verschillende vormen van opvang van asielzoekers

  • Asielzoekerscentrum
  • Asielzoekers met een verblijfsvergunning
  • Tijdelijke noodopvang

Asielzoekers in een asielzoekerscentrum

In een asielzoekerscentrum (AZC) zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Dat kan oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering maar ook de voorbereiding van de terugkeer zijn. De gemiddelde doorlooptijd in het AZC is 1 jaar.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Vanuit de Rijksoverheid hebben gemeenten de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten en dat doet de gemeente ook al.

Vluchtelingen in tijdelijke noodopvang

Deze vluchtelingen blijven een aantal weken in deze tijdelijke noodopvang en krijgen voorrang bij het herplaatsen in andere opvangvoorzieningen in Nederland.

De vluchtelingen in de tijdelijke noodopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. Deze vluchtelingen krijgen nog geen persoonlijke (wekelijkse) financiële toelage. De mensen in de tijdelijke noodopvang krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen van het COA aangeboden.