Woning huren

Bent u op zoek naar een huurwoning in Zeist? Dan kunt u zich laten inschrijven bij Woningnet. Woningnet biedt woningen in de sociale huursector, maar ook woningen van andere aanbieders. Voor de meeste sociale huurwoningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

De toewijzing van sociale huurwoningen is vastgesteld in de Huisvestingsverordening.  Per 1 juli 2015 geldt een nieuwe verordening, waarin regels over toewijzing, urgentie en inschrijving zijn vastgelegd. Het gaat in het kort over:

  • Inschrijving voor sociale huurwoningen gaat via WoningNet. De corporaties bieden hun beschikte woningen hierop aan.
  • Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Er kunnen uitzonderingen zijn, zo hebben lage inkomens, jongeren of ouderen bij bepaalde woningen voorrang.
  • Een deel van het beschikbare aanbod wordt toegewezen aan asielzoekers die een verblijfstatus hebben, aan mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen of urgenten.
  • Mensen die dringend woonruimte nodig hebben, hebben in bepaalde gevallen recht op urgentie. Hiermee krijgen ze voorrang op overige woningzoekenden. De urgentieregels staan in de verordening. Klik hier voor meer informatie over een urgentieverklaring.
  • Specifieke toewijzing voor bijzondere doelgroepen, woongroepen, loting en bevordering van doorstroming. Deze lokale regels (Artikel 2.4.2 Lid C en E en artikel 2.6.3 Lid A en D in de verordening) gelden alleen voor de gemeente Zeist.

De woningcorporaties in Zeist zijn:

Naast huurwoningen van woningcorporaties zijn er uiteraard ook nog huur- en koopwoningen in de particuliere sector beschikbaar.

De woningcorporaties bieden ook vrije sectorwoningen aan. Als er aanbod is worden deze vrije sectorwoningen ook bij Woningnet aangeboden