Buurtbewoners adviseren over gebiedsvisie voor Vollenhove

Categorieën

  • Leefomgeving

Samen met buurtbewoners gaat de gemeente aan de slag met een gebiedsvisie voor de buurt Vollenhove. Doel is van Vollenhove een nog fijnere plek te maken om te wonen, bewegen en werken.

Gebiedsvisie

We gaan kijken naar de kansen in de wijk: voor ontwikkeling van woningbouw, hoe het openbaar gebied het beste kan worden opgeknapt en hoe wandelen en fietsen door de wijk nog beter kan. Het gebied waarin de Weggeefwinkel zich bevindt, is ook toe aan een renovatie en biedt veel kansen voor wonen en ontmoeten.

Het door de raad vastgestelde Parkplan Vollenhove vormt het uitgangspunt. Het parkplan is een inspiratiedocument en geeft denkrichtingen die buurtbewoners samen met ons gaan uitwerken.

Vollenhove Advies Team

De mening en adviezen van de buurtbewoners staan centraal bij de gebiedsvisie, zij weten wat de buurt nodig heeft. Alle buurtbewoners krijgen in januari een uitnodiging om zich aan te melden voor het zogeheten Vollenhove Advies Team (VAT).  Onder inschrijvers loten we wie er in dit adviesteam mag. Daarbij zorgen we dat de groep net zo divers is als de wijk zelf.

In een aantal themasessies buigen buurtbewoners zich over vragen als:

  • Hoe kunnen bewoners er fijn wonen en werken?
  • Hoe stimuleren we dat bewoners in beweging blijven?
  • Hoe ontmoeten buren elkaar?
  • Hoe zorgen we voor een groenere buurt?

Alle adviezen worden verwerkt in een gebiedsvisie waar de raad een besluit over moet nemen.

Planning

Eind januari ontvangen alle bewoners van Vollenhove een uitnodiging om mee te doen in het Vollenhove Advies Team.

De periode tot de zomer staat in het teken van participatie en opstellen concept-gebiedsvisie. Onderdeel hiervan is ook een terugkoppeling aan andere buurtbewoners en ondernemers.

De verwachting is dat eind van het jaar de gemeenteraad een besluit neemt over de gebiedsvisie.

Aanmelden

Alle bewoners van Vollenhove vanaf 16 jaar kunnen meedoen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op vollenhovevooruit.nl of via papieren formulieren die verkrijgbaar zijn in ’t Volle Hof.