Cirkel van vrede en verbinding

Categorieën

  • Leefomgeving

Het platform van Levensbeschouwingen en Religies heeft samen met de gemeente Zeist een avond van ontmoeting en gesprek over vrede en verbinding georganiseerd. Aanwezig waren leden van het platform Levensbeschouwingen en Religies Zeist, Pastoresnetwerk Zeist, Raad van Kerken, leden van de gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Wethouders. Een groep van 50 mensen.

Er zijn grote zorgen over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Het doet pijn in het hart om al het leed te zien. Samen wordt er gezocht naar sprankjes hoop en het mogen delen van het gevoel van machteloosheid.

In een grote cirkel van verbinding vindt in de Trouwzaal van het gemeentehuis het gesprek plaats. Men wijst elkaar op de teksten in de zaal: ‘Hebt elkander lief’, ‘Draagt elkanders lasten’ en ‘Weest eensgezind onder elkaar’. Ze raken en voelen actueel. Alsof ze pas recent op deze muren geschreven zijn.  

De diversiteit van de aanwezigen in de zaal is verrijkend. Er zijn mensen van de Turkse en Marokkaanse Moskee, de Baha'i beweging, de Oeigoerse gemeenschap en de Antroposofische Vereniging, de Boeddhistische gemeenschap, de Gülen beweging, Joden en Christenen. Om elkaar te vinden in het verlangen naar vrede. De overtuiging dat geweld niets zal oplossen, wordt gedeeld.

Mensen vertellen dat ze soms worden aangesproken op het gedrag van anderen, er wordt gedeeld wat dat met je doet. Er luidt strijdvaardigheid om te staan voor wie je bent en niet te schuilen. Ook klinkt de oproep om politiek en religie te ontvlechten. Een aanwezige geeft aan er niet van te kunnen slapen en deelt ook het verlangen wakker te blijven liggen zodat niet normaal wordt wat niet normaal is. 

Aanwezigen kijken elkaar in de ogen en voelen wat de ander voelt. Voelen dat iedereen het anders mag ervaren maar dat de gevoelens hetzelfde zijn. De oproep wordt gedaan om naar elkaar om te kijken en te blijven zoeken naar positieve dingen. De veilige omgeving en het luisteren geeft iedereen ruimte om te delen en open te staan voor elkaars ervaringen. Iets om mee te nemen naar huis en met anderen te delen. Hiermee kan de cirkel van verbinding nog groter worden. 

Burgemeester Koos Janssen: “In de cirkel van verbinding op deze avond werd verbondenheid en veerkracht ervaren. Elke stap doet ertoe, elk verhaal doet ertoe en elke emotie doet ertoe. Ieder kan zijn steentje bijdragen door om te kijken naar de ander. Het perspectief is niet de stip op de horizon maar de horizon zelf. Altijd vooruit kijken en niet onderschatten wat je zelf bijdraagt aan vrede en verbinding. De avond heeft me zeer geraakt”

Meer informatie over het platform Levensbeschouwingen en Religies