College actualiseert route richting energieneutraal Zeist

Categorie├źn

  • Milieu en Energie

"Van onderzoeken en experimenteren, naar versnellen en opschalen." Dat is de centrale boodschap van de Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist. Deze Routekaart beschrijft hoe ver Zeist is in de omslag van fossiele naar duurzame energie. En schetst de route voor de komende jaren. De eerste Routekaart verscheen in 2019. De verschillende actielijnen zijn in de nieuwe versie geactualiseerd. 

Wethouder Wouter Catsburg: "We zien in wijken en dorpen steeds meer mooie initiatieven ontstaan rond isoleren en aardgasvrij worden van woningen. Dat is hoopvol en het is ook nodig. Rond aardgasvrije wijken moeten we de komende jaren de stap zetten van onderzoeken en experimenteren, naar versnellen en opschalen."

Lichtpunten

De realisatie van zonnevelden en windmolens in Zeist komt nog niet verder. Catsburg: "Dat blijkt gewoon heel ingewikkeld, door meerdere oorzaken. Er zijn wel lichtpunten: het onderzoek naar aardwarmte in onze regio kan kansen bieden, net als de zoektocht naar plekken voor zonnepanelen en windmolens langs delen van de A28. Het aantal zonnepanelen op daken groeit flink, en nieuwe generaties zonnepanelen leveren steeds meer energie op."

In september heeft de gemeente 4 meedenksessies georganiseerd. Daarin dachten inwoners en ondernemers mee over onder meer de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie in Zeist. De opbrengst van die bijeenkomsten is meegenomen bij de actualisatie van de Routekaart.

5 actielijnen

De Routekaart behandelt 5 actielijnen:

  1. aardgasvrije wijken
  2. opwekking van duurzame energie
  3. duurzaam verkeer en vervoer
  4. duurzame bedrijven
  5. een energieneutrale gemeentelijke organisatie

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat Zeist in 2050 energieneutraal moet zijn, of zoveel eerder als mogelijk. De Routekaart beschrijft de aanpak en keuzes om hier de komende jaren aan te werken.

Iedereen kan reageren

Voordat de Routekaart aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, kan iedereen in Zeist reageren op het stuk. Het college beoordeelt daarna tot welke aanpassingen dat zal leiden. De Routekaart is in te zien vanaf 30 november tot en met 27 januari, via zeist.nl/routekaart. Daar is ook een reactieformulier te vinden. Papieren exemplaren van de Routekaart zijn in te zien of op te halen in het gemeentehuis.

Op 11 januari 2023 houdt de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur kunnen bezoekers vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Om 20.00 uur is er een korte presentatie over de Routekaart.

Energievraag halveren

De Routekaart gaat ervan uit dat Zeist tot 2050 de energievraag halveert. Dat gebeurt door isolatie van gebouwen, energiebesparend gedrag van iedereen en nieuwe energiezuinige technologie├źn, zoals warmtepompen.

Broodnodig

Catsburg: "Energiebesparing en de overgang naar duurzame energie in Nederland is broodnodig. Nu meer dan ooit, met de huidige energieprijzen. Energie moet voor iedereen in Nederland betaalbaar en beschikbaar blijven en klimaatverandering moet worden tegengegaan, voor toekomstige generaties. En daarvoor is iedereen nodig: we moeten het samen doen."