College wil zoektocht naar windmolenlocaties in Zeist staken

Categorieën

  • Milieu en Energie

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist stelt de gemeenteraad voor om niet langer te onderzoeken of er windmolens binnen de gemeentegrenzen van Zeist kunnen worden geplaatst. Als techniek of normen in belangrijke mate veranderen, kan er een moment ontstaan om opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken. De reden om te stoppen met de zoektocht is dat het college de drie locaties die er eventueel voor in aanmerking kwamen, op dit moment geen van allen haalbaar vindt. De gemeenteraad neemt rond de zomer een besluit over dit voorstel van het college.

Drie locaties in beeld

Uit eerder onderzoek bleek, dat in Zeist 3 locaties mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor windmolens: A12/spoorzone, Kamp van Zeist en het weidegebied bij Brugakker/Couwenhoven. 

  • De gemeente heeft enkele jaren geleden verkend of windmolens in de A12/spoorzone mogelijk zouden kunnen zijn. In 2022 besloot de gemeente deze verkenning te pauzeren, onder meer vanwege onduidelijkheid over geluidsnormen. 
  • Voor de locatie Kamp van Zeist liggen er al bestuurlijke afspraken over het herinrichten van Kamp van Zeist tot natuur. 
  • De gemeente heeft enkele jaren geleden besloten geen onderzoek te willen doen naar windmolens in het weidegebied bij Brugakker/Couwenhoven. Deze locatie ligt dicht bij de bebouwde kom van Zeist en dicht tegen Bunnik. 

De provincie Utrecht heeft deze 3 locaties eind 2023 onderzocht op milieueffecten. Geen van deze drie locaties heeft de provincie op de lijst met ‘meest kansrijke locaties voor windenergie’ geplaatst. Het college trekt – mede daardoor - nu de conclusie dat in de huidige omstandigheden windmolens in de gemeente Zeist niet haalbaar zijn. De mogelijkheid voor kleine of innovatieve windmolens voor eigen gebruik, blijft bestaan. 

Verantwoordelijkheid nemen

In de regio RES-U16, waar gemeente Zeist onderdeel van uitmaakt, zijn afspraken gemaakt over de opwek van duurzame energie in de regio. Wouter Catsburg, wethouder duurzaamheid: “Het is spijtig dat windmolenlocaties in Zeist niet haalbaar zijn, maar het college wil op andere wijzen graag zijn verantwoordelijkheid nemen en aan de regionale doelen blijven bijdragen.” 

Zo heeft de gemeente recent besloten om voor ruim 3 miljoen euro aandelen te kopen in Stedin. Ook blijft gemeente Zeist streven naar 35 hectare zonneveld. Momenteel verkent een initiatiefnemer de mogelijkheid om twee zonnevelden van in totaal 13 hectare aan te leggen. Daarnaast wil de gemeente meewerken aan de onderzoeksboring van EBN om de ondergrond in beeld te brengen, en daarmee de kansen voor aardwarmte in de regio.