Experiment gerichte woningtoewijzing krijgt een vervolg

Categorieën

  • Leefomgeving

Het experiment ‘Gerichte woningtoewijzing’ in Vollenhove wordt 2 jaar verlengd. Dat heeft de gemeenteraad op dinsdag 28 mei besloten. Gericht toewijzen is een manier om bewoners te vinden die iets extra’s voor de buurt en buurtbewoners willen doen. Naast woningen in de L-flat worden de komende jaren ook appartementen in de Gero-flat op deze manier toegewezen.

Sociale huurwoningen in Zeist worden meestal toebedeeld aan de woningzoekende met een passend inkomen en de langste inschrijftijd. Bij gericht toewijzen gaat dat anders. Een selectiecommissie met leden vanuit Woongroen, MeanderOmnium en HuurdersPlatform Seyst beoordeelt óók een motivatiebrief van de kandidaten. Zo selecteert de commissie nieuwe bewoners die iets willen bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt of iets willen doen voor buurtbewoners. Een kwart van de vrijkomende huurwoningen waren beschikbaar voor het experiment met een maximum van 20 woningen per jaar.

Buren voor Buren

De afgelopen 2 jaar kregen 35 - voornamelijk jonge - mensen op deze manier een woning in de L-flat toegewezen. De nieuwe bewoners zijn in die periode als ‘Buren voor Buren’ verschillende projecten gestart en hebben bijvoorbeeld de portiekruimten in gebruik genomen als een kinderatelier, plek voor koffiemomentjes en een spelletjesavond en andere buurtactiviteiten.

Waarom gerichte woningtoewijzing?

Gerichte woningtoewijzing is een hulpmiddel om de leefbaarheid te verbeteren in wijken met veel sociale huurwoningen. In Vollenhove is meer dan 60% van de woningen een sociale huurwoningen. Hoewel er grote stappen worden gezet met het opknappen van woningen en de inrichting van de buitenruimte, is hier meer nodig. Belangrijk is dat buurtbewoners elkaar kennen en zich voor lange tijd inzetten voor de buurt.

Positieve evaluatie

Het experiment ‘Gericht toewijzen’ is door onderzoeksbureau Movisie geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de activiteiten van de geselecteerde bewoners ook echt een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de flat en buurt. Het onderzoek geeft ook aan dat het experiment nog een vervolg verdient. Zo kan ook duidelijk worden of de positieve ontwikkeling blijvend is.