Geactualiseerde routekaart voor energieneutraal Zeist naar raad

Categorieën

  • Milieu en Energie

De Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist beschrijft hoe ver Zeist is in de omslag van fossiele naar duurzame energie, en schetst de route voor de komende jaren. De eerste Routekaart uit 2019 is nu geactualiseerd. De afgelopen periode heeft iedereen hierop kunnen reageren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ingediende reacties verwerkt. De gemeenteraad besluit – onder voorbehoud - in april en mei definitief over de Routekaart.

Wethouder Wouter Catsburg: "We zien steeds meer mooie initiatieven in wijken en dorpen rond isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Dat is hoopvol en het is ook nodig. Naast de klimaatverandering, wordt deze noodzaak nu meer dan ooit gevoeld door de effecten van de oorlog in Oekraïne. Rond aardgasvrije wijken moeten we de komende jaren de stap zetten van onderzoeken en experimenteren, naar versnellen en opschalen."

Inspraakreacties

De afgelopen periode kon de Zeister samenleving reageren op de Routekaart. De 17 inspraakreacties zijn zorgvuldig bekeken. Op basis daarvan is de Routekaart op enkele punten aangepast. In een inspraaknotitie staat welke reacties tot welke wijzigingen hebben geleid. De geactualiseerde Routekaart en de inspraaknotitie staan op zeist.nl/routekaart.

Gemeenteraad

De gemeenteraad houdt nu een Ronde Tafel, waarin iedereen de raad kort kan toespreken over de Routekaart. Enige tijd later gaat de raad onderling over het stuk in debat. In een derde vergadering besluit de raad dan definitief over het stuk. 

Ronde Tafel, Debat en Besluit vinden plaats in april en mei (onder voorbehoud). Zodra de data bekend zijn, vermelden we deze op de pagina Routekaart: stappen naar duurzame energie en in de nieuwsbrief Nieuwe energie voor Zeist. Inwoners kunnen zich daarop abonneren via zeist.nl/nieuweenergie. Via deze nieuwsbrief blijft men op de hoogte van ontwikkelingen in de energietransitie in Zeist.

Actielijnen

De Routekaart behandelt 5 actielijnen:

  1. aardgasvrije wijken
  2. het opwekken van duurzame energie
  3. duurzaam verkeer en vervoer
  4. duurzame bedrijven en maatschappelijke organisaties
  5. een energieneutrale gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad heeft besloten dat Zeist in 2050 energieneutraal moet zijn, of zoveel eerder als mogelijk. De Routekaart beschrijft de aanpak en keuzes om hier de komende jaren aan te werken.

De Routekaart gaat er van uit dat Zeist tot 2050 de energievraag halveert. Dat gebeurt door isolatie van gebouwen, energiebesparend gedrag en nieuwe energiezuinige technologieën, zoals warmtepompen.