Gemeente neemt regie bij keuze locaties forensische zorg

Categorieën

  • Leefomgeving

De gemeente heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de vestiging van forensische zorg op locaties waar het bestemmingsplan dat nu zondermeer toestaat te voorkomen. Zeist wil zelf kunnen afwegen welke functies per locatie passend zijn.

Wij kennen een grote diversiteit en hoeveelheid aan zorgfuncties: van woonplekken voor kwetsbare ouderen tot zwaardere zorg zoals forensische psychiatrische zorg. Al deze soorten zorg vallen op dit moment in het bestemmingsplan onder de categorie ‘maatschappelijk’ of ‘gemengde voorzieningen’ terwijl de impact op de omgeving heel verschillend is.

Wij willen dat vestiging van zwaardere vormen van zorg alleen mogelijk is als wij hierover zelf een besluit hebben gemaakt en er hierover overleg heeft plaatsgevonden met de samenleving. Dit om mogelijke negatieve effecten op het woon- en leefklimaat te voorkomen.

Daarom heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele grondgebied van Zeist. Hiermee wordt voorlopig de vestiging van nieuwe forensische zorg uitgesloten. Wij bereiden een woonzorg visie voor en gaan het omgevingsplan wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad de afweging maken welke functies onder welke voorwaarden per locatie gewenst zijn.