Gemeente Zeist start onderzoek naar verplaatsing Fivoor

De gemeente Zeist gaat een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de verplaatsingsmogelijkheden van de klinieken van Fivoor die momenteel nog zijn gevestigd op de WA-Hoeve in Den Dolder. Het doel van het onderzoek is om de huidige impasse in de gebiedsontwikkeling te doorbreken en duidelijke toekomstplannen voor het terrein te kunnen maken.

Al in 2015 heeft Altrecht aangegeven te willen vertrekken van de WA-Hoeve, inclusief de klinieken van haar huurder Fivoor. Hierna zijn er plannen gemaakt om de WA-Hoeve te herontwikkelen naar een unieke plek in de natuur met een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie. De afgelopen jaren hebben Altrecht en Fivoor gezocht naar een nieuwe locatie voor Fivoor. Dit heeft echter geen locatie opgeleverd die daadwerkelijk kan worden betrokken door Fivoor. Op basis van dit nieuwe uitgangspunt willen Altrecht en Fivoor alternatieve plannen voor de WA-Hoeve onderzoeken. 

Voor de gemeente Zeist geldt dat zij het vertrek van Altrecht en Fivoor van de WA-Hoeve niet los wil laten. Wethouder Walter van Dijk: “We hebben met de samenleving en Den Dolder een zorgvuldig traject doorlopen op basis van het uitgangspunt van vertrek. Dat heeft geleid tot een gebiedsvisie die door de raad is vastgesteld. Daarom hechten we veel waarde aan een zorgvuldig zoekproces naar alternatieve locaties voor Fivoor en onafhankelijke toetsing hiervan.” 

Onderzoek

Gemeente Zeist wil de verplaatsingsopties grondig laten onderzoeken vanwege het belang van de herontwikkeling van de WA-Hoeve voor Den Dolder en Zeist. Hiermee wordt ook recht gedaan aan het zorgvuldig doorlopen proces rond de herontwikkeling van de WA-Hoeve en de verwachtingen die hierover bij de inwoners van Den Dolder zijn gewekt. De gemeente geeft daarom opdracht aan een extern bureau om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de verplaatsingsmogelijkheden van de klinieken van Fivoor.

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de tot nu toe onderzochte locaties en actuele potentiële locaties te identificeren. Het onderzoek moet de huidige impasse in de gebiedsontwikkeling doorbreken zodat duidelijke toekomstplannen voor het terrein gemaakt kunnen worden.