Inwoners geven Den Dolder een 7,8 voor leefbaarheid

Categorieën

  • Leefomgeving

Als gemeente hebben we een onderzoek laten doen onder de bewoners van Den Dolder. We hebben ze gevraagd naar de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp. En of ze zich actief willen inzetten voor Den Dolder.

We vroegen ze onder meer naar hun woonsituatie en of ze overlast ervaren. En hoe het gesteld is met de voorzieningen in hun dorp. Gemiddeld geven ze de leefbaarheid in hun dorp een rapportcijfer van 7,8. U kunt de volledige resultaten van de enquête opvragen.

Bewonersavond

Op 28 juni hebben we op een infoavond deze resultaten gepresenteerd. Hierover hadden bewoners nog een aantal vragen. U kunt de antwoorden hierop opvragen.

Veel betrokkenheid

In de enquête konden inwoners ook aangeven of ze zich actief willen inzetten voor hun dorp. 199 van hen hebben laten weten dat ze dat graag willen, op één of meerdere thema’s. Zoals leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en de mogelijkheid voor een dorpshuis.

We zijn blij met deze grote betrokkenheid. Daarom gaan we verder in gesprek over deze thema’s – om zo samen verder te bouwen aan het goede leven in Den Dolder. Hiervoor gaan we themasessies organiseren. Inwoners die mee willen praten hiervoor een uitnodiging.

Mogelijk dorpshuis

De wens voor een dorpshuis leeft al langer in Den Dolder. Daarom zullen we in 2024 een verkennend onderzoek doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid hiervoor. Hierbij nemen we mee wat in de themasessies hierover besproken is.

Veel reacties, vooral van 30+'ers

We hebben alle bewoners van Den Dolder per brief uitgenodigd voor het onderzoek. Veel mensen, bijna 500, hebben de enquête ingevuld. Dat is ruim 1 op de 4 (27,4 procent).

Onder hen waren weinig inwoners van jonger dan 30 jaar. Dit betekent dat hun beleving en mening minder terugkomt in de resultaten dan die van 30+'ers. Daarom gaan we hierna extra aandacht besteden aan het betrekken van en rekening houden met inwoners van alle leeftijden.

Nog vragen? Actief worden?

Wilt u zich ook actief inzetten voor Den Dolder? Of heeft u een vraag over het onderzoek? Neem dan contact met ons op.