Laatste werkzaamheden rotonde de Dreef

Categorieën

  • Leefomgeving
  • Verkeer

In november 2023 hebben we werkzaamheden aan de rotonde de Dreef uitgevoerd. De rotonde was aan onderhoud toe. We hebben de losse rotondeblokken vervangen en fietsoversteken vernieuwd. Er worden op twee dagen aankomende weken nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Dinsdag 28 mei: werkzaamheden rotonde

Op dinsdag 28 mei worden nieuwe lijnen aangebracht. Hiervoor wordt een ‘halve rotonde afzetting’ ingezet. Door middel van verkeersregelaars wordt het verkeer via één helft van de rotonde geleid. Dit gebeurt om en om. Zo kan de rotonde openblijven voor gemotoriseerd verkeer.

Vrijdag 7 juni: werkzaamheden fietspad

Op vrijdag 7 juni wordt er een coating aangebracht op het fietspad bij de rotonde Laan van Vollenhoven/Oude Arnhemseweg . Het fietspad is daarom niet toegankelijk op vrijdag 7 juni. Verkeersregelaars regelen dat de fietsers afstappen en gebruik maken van het naastgelegen voetpad om de werkzaamheden te passeren.