Nieuw insectenhotel geopend, reserveren niet nodig!

Samen met groep 7 van de Hoeksteen opende wethouder Wouter Catsburg op 21 juni een nieuw insectenhotel in het Wilhelminapark. Deze feestelijke opening gaf het startsein: de aankomende periode worden er nog meer van deze insectenhotels geopend. Afgelopen maand ging de biodiversiteitscampagne van start in onze gemeente.

Belangrijke stap in de richting van het bevorderen van biodiversiteit

Zo'n insectenhotel trekt verschillende insecten aan; bijen, hommels, vliegen, pissebedden, vuurwantsen bijvoorbeeld. Sommige blijven kort, andere juist wat langer. Insecten spelen een belangrijke rol in het behoud van onze woon-, werk- en leefomgeving, maar staan onder druk door klimaatverandering. Een insectenhotel biedt een veilige nestplaats zodat ze zich kunnen voorplanten. Op een aantal plekken plaatsen we daarom insectenhotels om onderdak te bieden aan insecten. Die zetten we neer voor de soorten die het liefst in hout of tussen gestapelde stenen leven. Door deze hotels tussen het kruidenrijke gras te plaatsen bieden we een ‘all-inclusive’ onderdak. Bij de insectenhotels staan een bordjes met aanvullende informatie.  

Over de campagne ‘Biodiversiteit in Zeist’

Het woord ‘biodiversiteit’ komt van ‘biologisch’ en ‘diversiteit'. Verschillende soorten planten, insecten en andere dieren zorgen voor een biologische balans. En dat draagt weer bij aan een gezonde leefomgeving. Voor nu en voor later. Met het merk ‘biodiversiteit in Zeist’ maken we dit herkenbaar. We willen inwoners en anderen inspireren om daar ook mee aan de slag te gaan. We maaien onze gazons minder en zaaien we kruidenrijk gras in op plekken waar dit kan. Er is gekeken naar de kwaliteit van de gazons en hoe vaak maaien daarbij past. Afhankelijk van wat er groeit en hoe snel het groeit wordt er nu gemaaid. 

Wethouder Wouter Catsburg: "We willen ons steentje bijdragen aan de natuur. Dat doen we op verschillende manieren. Voor nu maar zeker ook voor later." Hij benadrukt dan ook het belang van deze initiatieven: "De insectenhotels zijn meer dan een mooie toevoeging aan onze groene buitenruimtes; het is een investering in de toekomst. Door de biodiversiteit te bevorderen, dragen we bij aan een gezonder en duurzamer Zeist. Ik ben trots dat we als gemeente dit project kunnen realiseren en hoop dat het een inspiratiebron zal zijn voor anderen."  Meer informatie over de campagne leest u opwww.zeist.nl/biodiversiteit