Noodopvang voor 200 vluchtelingen op Kamp van Zeist

Categorieën

  • Vluchtelingenopvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) start op korte termijn met het realiseren van noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist voor 200 personen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de gemeenten Zeist en Soest.

Tekort aan opvangplekken samen oplossen

Door de enorme toestroom van vluchtelingen is er op dit moment een groot tekort aan opvangplekken. Hierdoor is een onmenselijke situatie ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Beide gemeenten leveren vanuit humanitair oogpunt graag een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk. 

Burgemeester Koos Janssen: “De humanitaire nood is ongekend hoog. We voelen de urgentie en werken graag mee aan oplossingen. En dat doen we in goed overleg. We weten uit ervaring dat er in Zeist en Soest een grote bereidwilligheid is in de samenleving bij de opvang van vluchtelingen. We zetten gezamenlijk de schouders eronder om deze mensen een veilige plek te bieden.”

Eerst noodopvang, dan AZC

De gemeenten Zeist en Soest waren al in gesprek met het COA over een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Kamp van Zeist. Vooruitlopend komt er nu eerst een noodopvang. Deze noodopvang sluit zodra het azc op Kamp van Zeist voor 400 asielzoekers voor maximaal 5 jaar gereed is. Dit is naar verwachting in september of oktober.

Voorbereidingen en afspraken noodopvang

In de komende 4 weken bereidt het COA tijdelijke opvang voor nabij de locatie van de voormalige supermarkt op het terrein van Kamp van Zeist. Streven is dat deze opvang op 28 april klaar is. De noodopvang bestaat uit paviljoens. Hiermee kunnen met spoed maximaal 200 vluchtelingen worden opgevangen. 

Voor de noodopvang op korte termijn en het azc na de zomer maken de gemeenten Zeist en Soest goede afspraken over de randvoorwaarden waaronder dit alles kan plaatsvinden, zoals maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocatie.