Onderzoek naar aardwarmte in de grond

Van 20 januari tot 8 februari vindt in Zeist verkennend onderzoek plaats naar aardwarmte. Dit zogeheten ‘SCAN’-onderzoek gebeurt op lijnen die lopen van de Bilt naar Zeist-west, van Zeist-west naar Odijk en van het Panbos naar Bunnik. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. 

Het is een verkennend onderzoek, om een beter beeld te krijgen van de onderliggende grondlagen. Er wordt dus geen aardwarmte gewonnen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opdrachtgever en het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. In dit filmpje wordt dit toegelicht. Wanneer de geluidsgolven de grond in gaan, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij zijn mogelijk ook lichte trillingen te voelen, alsof een vrachtwagen voorbij rijdt.

Het versturen van de geluidsgolven vindt plaats in de avonden van 27, 28 en 31 januari, en 1, 2, 3 en 4 februari,  met een mogelijke uitloop naar de avonden van 7 en 8 februari. Die avonden duren de werkzaamheden van 19.30 tot 22.00 uur. Ze vinden niet in de weekenden plaats.
Eerder las u in dit artikel dat het versturen van de geluidsgolven pas op 2 februari zou starten. Dat klopte niet. Oorzaak is miscommunicatie bij EBN intern: EBN biedt daarvoor excuses aan.
Bewoners die overlast ervaren kunnen EBN dag en nacht bellen op 030 2339 013.

Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is.

Veilig en verantwoord 

Dit seismisch onderzoek en deze werkwijze is in 2020 ook al eens in Zeist uitgevoerd. Het wordt in Nederland al decennia veilig en succesvol toegepast langs vele lijnen die door Nederland zijn getrokken. Als toezichthouder verleent Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hiervoor de vergunning. Ook controleert SodM of het onderzoek veilig wordt uitgevoerd.

Aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze gebouwen te verwarmen. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen. De CO2-uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. 

Onderzoeksboring

Tegelijkertijd zoekt EBN/SCAN naar een locatie in het open gebied tussen Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik, voor een onderzoeksboring. Ook dát onderzoek heeft te maken met aardwarmte, maar het is een langduriger en ander type onderzoek dan het onderzoek dat hierboven staat beschreven.

Lees meer over de onderzoeksboring.

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met info@scanaardwarmte.nl

Naar overzicht nieuwsberichten