Oproep: breng biodiversiteit in kaart

Categorieën

  • Leefomgeving
  • Milieu en Energie

In de maand juni roept de gemeente Zeist samen met het Wereldnatuurfonds (WWF), De Boswerf en Waarneming.nl alle inwoners in de gemeente op om wilde dieren en planten te tellen: Heel Zeist Telt Mee! 

Inwoners kunnen door middel van een gratis app ‘ObsIdentify’ bijhouden welke wilde dieren en planten ze vinden. De waarnemingen worden vervolgens opgeslagen in de natuurdatabank van Waarneming.nl. Op 4 juli maakt waarneming.nl bekend hoeveel plant- en diersoorten er zijn gevonden en hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in gemeente Zeist.

Gezamenlijke telmomenten

De kick-off van de campagne is op 2 juni op De Boswerf in Zeist. Na een lezing van bioloog en natuurfotograaf Luc Hoogestein, worden aanwezigen uitgenodigd om het bos in te gaan om onder begeleiding van een ecoloog samen te tellen. Daarnaast worden er een aantal gezamenlijke telmomenten georganiseerd.

Biodiversiteit in de gemeente Zeist

Zeist is een groene gemeente die biodiversiteit hoog in het vaandel heeft. Het gaat echter niet goed met de biodiversiteit. De leefomgeving van wilde dieren en planten wordt steeds verder ingeperkt door onder andere bebouwing en de aanleg van wegen. Alleen door een effectieve aanpak kunnen we de natuur beschermen en herstellen. Dat begint bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in de gemeente Zeist, zoals het tellen van het aantal wilde dieren- en plantensoorten. Daarnaast zet gemeente Zeist zich in voor biodiversiteit door meer ruimte te geven aan planten en dieren. Deze plekken worden met elkaar verbonden.

Campagne Heel Zeist Telt Mee!

Heel Zeist Telt Mee! is een campagne van gemeente Zeist, het Wereldnatuurfonds, Bezoekerscentrum De Boswerf en Waarneming.nl. Samen roepen zij inwoners uit de gemeente Zeist op om in de maand juni wilde dieren en planten te tellen. Met deze informatie leren we over de staat van de biodiversiteit in de gemeente Zeist. Door jaarlijks bij te houden hoeveel wilde dieren en planten er in de gemeente leven, is de gemeente beter in staat om biodiversiteit te beschermen en te herstellen.