Raad steunt opvang vluchtelingen Kamp van Zeist en geeft voorwaarden mee

Categorieën

  • Vluchtelingenopvang

De gemeenteraad van Zeist heeft tijdens de raadsvergadering van 25 januari gesproken over de opvang van asielzoekers op Kamp van Zeist. In de vergadering gaf de raad diverse aandachtspunten en voorwaarden mee, waaronder aantallen, leefbaarheid en veiligheid.

Hiermee reageert de raad op het besluit van college van burgemeester en wethouders van 11 januari om medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over opvang op Kamp van Zeist. De volgende stap is dat de gemeenten Zeist en Soest met het COA in gesprek gaan om een goede invulling te geven aan de opvang van vluchtelingen op het terrein van Kamp Van Zeist.

Verzoek COA

Het COA diende in december een verzoek in voor het opvangen van maximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. Het COA heeft aangegeven dat Kamp van Zeist als opvanglocatie voor langere termijn zeer geschikt is. Het terrein van Kamp van Zeist is van 2015 tot 2017 ook in gebruik geweest als opvanglocatie. Op 11 januari heeft het College van Zeist positief gereageerd op het verzoek en besloten hieraan mee te werken. 

Raadsvergadering 

De Raad begrijpt de noodoproep voor opvang vanuit het COA. In de raadsvergadering was veel aandacht voor de zorgen van een aantal inwoners van Zeist en Soest. Door diverse partijen is een amendement ingebracht. Deze is met een ruime meerderheid aangenomen. Het amendement laat zien dat de zorgen gehoord en gezien zijn en vertaald zijn naar aandachtspunten en randvoorwaarden.

Zeist en Soest trekken samen op

Kamp van Zeist ligt bij Soesterberg, op de gemeentegrens tussen Zeist en Soest, daarom trekken beide gemeenten hier samen in op. Beiden vinden het belangrijk gehoor te geven aan de noodoproep voor opvang. Inwoners van Soesterberg gaven woensdag 19 januari in een inspraakavond hun aandachtspunten aan de raad van Soest mee. In een brief en een video is dit aan de raad van Zeist aangeleverd. De aandachtspunten uit beide raden worden uitgewerkt in de vervolgstappen met het COA en worden meegenomen in de inrichting van de opvang. 

Locoburgemeester Sander Jansen: “Er is grote behoefte aan extra opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol, dit zorgt voor onmenselijke situaties. Het is positief dat de gemeente Zeist en Soest samen een bijdrage willen en kunnen leveren aan een passende opvang van vluchtelingen. We gaan nu bepalen hoe we dit een goede invulling kunnen geven. Dat doen we samen met onze inwoners, waarbij we luisteren naar hun zorgen en suggesties.” 

Op basis van het besluit van het college, en de meegegeven aandachtspunten uit de gemeenteraden van Zeist en Soest, gaan beide Colleges in overleg met het COA om tot overeenstemming te komen over de opvang van vluchtelingen op deze locatie. 

Lees meer over noodopvang Kamp van Zeist.