Raad Zeist wil giften in bijstand tot € 2.250 toestaan

Categorieën

  • Bestuur

De gemeenteraad van Zeist wil dat giften tot € 2.250 niet meer verrekend worden met de bijstandsuitkering. En Woonzorgcentrum Sparrenheuvel kan worden uitgebreid met 6 wooneenheden. De Raad stemde daar dinsdagavond mee in.

Motie toestaan giften tot € 2.250 in de bijstand

De Raad wil met deze motie dat het mogelijk wordt om giften tot € 2.250 (per persoon) aan mensen in de bijstand toe te staan. Dit geldt voor giften in natura of in geld. Deze giften worden dan niet verrekend met de bijstandsuitkering.

Het college van burgemeester en wethouders vindt deze motie aanvaardbaar en waarschijnlijk ook uitvoerbaar. Om de motie uitvoerbaar te maken is hulp van de RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug) en anderen gemeenten nodig. Het college van burgemeester en wethouders gaat zich daarvoor inzetten. 

De motie, ingediend door PvdA en Seyst.nu, werd door veel andere partijen omarmd en is unaniem aanvaard.

Omgevingsvergunning Sparrenheuvel (Bosch en Duin)

De Raad stemde in met het verlenen van de omgevingsvergunning voor een uitbreiding met 6 zorgeenheden.

Woonzorglocatie Sparrenheuvel aan de Baarnseweg 18 is opgericht in 1995 en biedt psychogeriatrische zorg aan ouderen met dementie en alzheimer. Op deze locatie bevinden zich op dit moment 12 zorgeenheden, waar bewoners 24-uurszorg krijgen.