Start gebiedsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist

Categorieën

  • Verkeer

Veel reizigers maken dagelijks gebruik van station Driebergen - Zeist. Het is een OV-knooppunt waar het verkeer goed doorstroomt. De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug starten samen een proces om het gebied rond het station verder te ontwikkelen. De komende periode wordt gewerkt aan een aanpak om te komen tot een gebiedsvisie. 

Ontwikkeling met zoveel mogelijk groen

Er is een grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het vernieuwde stationsgebied biedt hier ruimte voor. Bovendien biedt de ontwikkeling van dit gebied kansen om het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen te vergroten

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling van Zeist, Angèle Welting: "Deze centraal gelegen plek biedt kansen voor betaalbare woningen die heel hard nodig zijn. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. Hierin trekken we samen op met gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uiteindelijk moet deze ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het goede leven in  onze gemeenten."

Wethouder Ruimtelijke ordening, Rob Jorg: "Het station Driebergen-Zeist is de afgelopen jaren gevormd tot 1 van de mooiste stations in Nederland. Veel inwoners maken al gebruik van dit station. Nu verleggen we onze focus naar het gebied rondom het station. Hiervoor gaan we samen met de gemeente Zeist aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie. Hierin komt duurzaam wonen en werken en het versterken van de natuurlijke kwaliteiten aan de Stichtse Lustwarande centraal te staan."

Zeist en Utrechtse Heuvelrug stellen samen gebiedsvisie op

De gezamenlijke opgave van beide gemeenten en van de regio is om de ontwikkelkansen voor een nieuwe kern te onderzoeken bij station Driebergen-Zeist. Een nieuwe kern die bijdraagt aan het goede leven in Zeist en Utrechtse Heuvelrug en aan de opgaven van de regio. Dit alles in relatie tot de waarden die staan in de:

De gemeenten stellen nu een plan van aanpak op voor de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie komt te staan wat de kansen zijn voor wonen, werken, recreëren en het groen.

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hierover meedenken. Het proces om tot een gebiedsvisie te komen start naar verwachting halverwege 2023.