WOZ-waarde van uw woning

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen aan wie de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen heeft uitbesteed, evenals de uitvoering Wet WOZ. De taxateur onderzoekt de eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. Ook kwaliteit en staat van onderhoud zijn hierbij belangrijk. Daarnaast kijkt de taxateur naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Deze woningen zijn 1 jaar voor of na de waardepeildatum (1 januari 2020) verkocht.

Corona heeft (bijna) geen invloed op WOZ-waarden in 2021

In 2020 zijn de meeste woningen verkocht voor hogere prijzen dan in 2019: er is sprake van een stijging in woningprijzen. Corona (Covid-19) heeft hierop geen invloed gehad. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de waarde van uw woning daalt.

Lees meer over covid-19 heeft bijna geen invloed op WOZ-waarden.

Taxatieverslag

Op de website van de BghU kunt u het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand bekijken en downloaden. U kunt daar met uw Digid of eHerkenning (voor bedrijfspand) inloggen.

Vragen over uw WOZ-waarde of aanslag?

Heeft u vragen heeft over de belastingaanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met BghU. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer: 088 064 0200.

Op de volgende 4 dagen zijn zij telefonisch bereikbaar tot 20.00 uur:

  • Dinsdag 23 en donderdag 25 februari en;
  • Dinsdag 2 en donderdag 4 maart.

Houd bij het bellen uw aanslag bij de hand.

Naar overzicht nieuwsberichten