Zeist ondertekent afspraken voor duurzame woningbouw

Categorieën

  • Woningbouw

Wij willen het mogelijk maken nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te bouwen. Daarom hebben wij, samen met ongeveer 75 overheden, ontwikkelaars en bouwbedrijven, een convenant voor duurzame woningbouw getekend. Hierin staan ambitieuze afspraken, die verder gaan dan de huidige wettelijke normen. Het doel is dat we woningen sneller, goedkoper en duurzamer gaan bouwen. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam.

Signaal

Wij hebben al in 2017 regels opgesteld voor duurzaam bouwen en deze begin 2022 aangescherpt. Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan eenduidige afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over hergebruik van materialen, bouwen met aandacht voor natuur, energiezuinig bouwen en aanpassing aan klimaatverandering.

Provincie Utrecht en partijen uit de regio Amsterdam hebben naar aanleiding van dit signaal het convenant vormgegeven. Dat ging in overleg met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Sneller, duurzamer én betaalbaarder

Wethouder Wouter Catsburg: "In Zeist hebben we al sinds 2017 een Duurzaam Bouwen-beleid. Ik ben er helemaal vóór om de regels aan te scherpen en ook gelijk te trekken tussen gemeenten. Dat helpt ontwikkelaars en bouwbedrijven bij het sneller, duurzamer en betaalbaarder bouwen van duurzame woningen. Snelheid rond duurzaam bouwen is echt geboden. De toekomst is duurzaam!"

Als de regels rond duurzaam bouwen in alle gemeenten gelijk zijn, kunnen bouwbedrijven hun standaardmanier van werken daar op aanpassen. Dat versnelt de ontwikkeling van duurzaam bouwen.

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de duurzame woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.