Noodopvang Afghaanse evacués

Maandag 23 augustus werd het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide geopend voor de tijdelijke noodopvang van 300 - 400 mensen uit Afghanistan. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar. 

Het ministerie van Defensie verzorgt de logistiek en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gestart met het beoordelen van de verblijfsaanvragen.

De noodopvang is tijdelijk. Het is nog onzeker hoe lang de evacués er zullen blijven. Naar verwachting is de locatie in elk geval enkele maanden in gebruik.

Opvang

De opvang verloopt heel goed. De evacués kunnen inmiddels weer deelnemen aan het openbare leven, omdat de verplichte quarantaine vanwege het coronavirus voorbij is. Voor de meeste evacués is het natuurlijk nog even zoeken, hoe alles in Nederland pecies werkt. Daar begeleidt het COA hen bij.

De evacués spreken over het algemeen goed Engels en sommigen zelfs Nederlands. Daarnaast organiseren zij zelf inmiddels activiteiten voor de kinderen in de opvang en er wordt onderwijs geregeld.

Tijdelijke extra in- en uitgang terrein

Om het terrein op en af te komen, kunnen de mensen gebruik maken van een (oude) in- en uitgang. Net als de hoofdingang wordt deze tijdelijke poort dag en nacht bewaakt. Leveranciers kunnen er ook gebruik van maken.

Identificatie en registratie

Het is bekend wie er momenteel in de opvang wonen en bij welk gezin zij horen. Daarvoor was de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) direct bij aankomt op het Walaardt Sacré Kamp. Nu starten de vervolggesprekken voor Identificatie en Registratie bij de Koninklijke Marechausse (Kmar). Hiervoor is techniek nodig, bijvoorbeeld voor het afnemen van vingerafdrukken, die niet in Huis ter Heide, maar wel in Zoutkamp aanwezig is. De bewoners gaan daarvoor in groepjes een dag op en neer naar Zoutkamp. De IND houdt ook vervolggesprekken met de bewoners. Dat gebeurt gewoon op het WSK. 

Activiteiten op maat met MeanderOmnium

Wilt u zelf of met een organisatie iets betekenen voor de evacués? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of ideëen voor activiteiten. Dan kunt u dat delen met de organisatie MeanderOmnium. MeanderOmnium houdt overzicht over alle initiatieven. Samen met MeanderOmnium bekijkt het COA iedere week welke initiatieven aansluiten bij de behoefte van de evacués. U kunt een mail sturen aan welkominzeist@meanderomnium.nl

Donaties - voorlopig voldoende voorraad

Er zijn ontzettend veel kleding en spullen gedoneerd. Op dit moment is er voldoende voorraad. Heeft u al spullen verzameld en wilt u deze graag kwijt? Dan kunt u altijd terecht bij lokale kledingbanken en kringloopwinkels.

Contact

Als er nieuws is over de noodopvang dan leest u dat op de website van het COA via www.coa.nl/zeist-hobbemalaan.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij:

  • Wijkmanager Bülent Isik, telefoonnummer 06 4087 8821
  • Klantencontactcentrum gemeente, telefoonnummer 14 030 of e-mail zeist@zeist.nl
  • Locatiemanager COA Peter Zwaan, e-mail zeistwsk@coa.nl