Noodopvang Afghaanse evacués

Maandag 23 augustus werd het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide geopend voor de tijdelijke noodopvang van ongeveer 400 mensen uit Afghanistan. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar. Velen van hen hebben gewerkt met medewerkers aan de VN-missie in Afghanistan.

Het ministerie van Defensie is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp; zij bieden een deel van hun terrein aan voor deze tijdelijke noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de verblijfsaanvragen. Sommige mensen hebben inmiddels een verblijfsvergunning ontvangen.

De noodopvang is tijdelijk. Het is nog onzeker hoe lang de evacués er zullen blijven. Naar verwachting is de locatie in elk geval nog enkele maanden in gebruik.

Opvang

Naar omstandigheden gaat het goed met de mensen. Zij zijn bezig om Nederlands te leren en vinden hun weg in het openbare leven in Zeist. De volwassenen en kinderen doen mee aan diverse activiteiten op het terrein. Ze zijn enorm dankbaar om hier te kunnen zijn, op een veilige plek en komen graag in contact met de mensen in Nederland en Zeist.

Peuteropvang en onderwijs kinderen

Onder de evacués zijn veel kinderen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk voor dat alle leerplichtige kinderen in Zeist naar school gaan. Dus ook de Afghaanse kinderen die nu tijdelijk in ons dorp verblijven.

De peuters tussen 2 en 4 jaar nemen deel aan activiteiten op de locatie. We werken eraan om de peuteropvang verder vorm te geven.

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar zijn de voorbereidingen voor het volgen van basisonderwijs in volle gang. 

Vanaf begin december gaan de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar basisonderwijs volgen op Oud Zandbergen. Deze school heeft, gelet op het huidige aantal leerlingen, ruimte beschikbaar. Het bestuur van CBO Zeist en de directie van Oud Zandbergen willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en christelijke achtergrond hieraan meewerken. WereldKidz gaat het onderwijs aan de kinderen verzorgen. 

De kinderen vanaf 12 jaar gaan naar internationale schakelklassen in Utrecht.

Tijdelijke extra in- en uitgang terrein

Om het terrein op en af te komen, kunnen de mensen gebruik maken van een (oude) in- en uitgang. Net als de hoofdingang wordt deze tijdelijke poort dag en nacht bewaakt. Leveranciers kunnen er ook gebruik van maken.

Naar aanleiding van signalen van direct omwonenden zijn er aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren rond de tijdelijke extra in- en uitgang. Ook zijn er signalen gedeeld met het COA, bijvoorbeeld om de mensen te wijzen op de Nederlandse verkeersregels.

Omgevingsvergunning

Voor de noodopvang is een tijdelijke omgevingsvergunning van 6 maanden aangevraagd en verleend. Op het terrein zijn inmiddels enkele aanpassingen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de tijdelijke extra in- en uitgang aan de Hobbemalaan. Zodra de noodopvang wordt opgeheven, worden deze aanpassingen weer teruggedraaid.

Activiteiten op maat met MeanderOmnium

Wilt u zelf of met een organisatie iets betekenen voor de evacués? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of ideëen voor activiteiten. Dan kunt u dat delen met de organisatie MeanderOmnium. MeanderOmnium houdt overzicht over alle initiatieven. Samen met MeanderOmnium bekijkt het COA iedere week welke initiatieven aansluiten bij de behoefte van de evacués. U kunt een mail sturen aan welkominzeist@meanderomnium.nl

Donaties - voorlopig voldoende voorraad

Er zijn ontzettend veel kleding en spullen gedoneerd. Op dit moment is er voldoende voorraad. Heeft u al spullen verzameld en wilt u deze graag kwijt? Dan kunt u altijd terecht bij lokale kledingbanken en kringloopwinkels.

Contact

Als er nieuws is over de noodopvang dan leest u dat op de website van het COA via www.coa.nl/zeist-hobbemalaan.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij: