Gezocht: nieuwe foodtruck in Walkartpark

Op het plein in het Walkartpark staan 6 foodtrucks. Nu is er op woensdag nog 1 plaats vrij. Wij zijn daarom op zoek naar een ondernemer voor het plaatsen van een foodtruck. Heeft u belangstelling? Meld u dan aan voor 15 juli. Voldoet u aan de voorwaarden, dan doet u mee met de loting.

Om in het park te mogen staan hebben de ondernemers een contract met de gemeente gesloten. In dit contract is onder andere vastgelegd welke vergoeding de ondernemer betaalt en welke regels er in het park gelden. Daarnaast stellen wij een aantal voorwaarden aan de ondernemer, de foodtruck en het gebruik van de plaats:

 • De plaats wordt gebruikt voor een foodtruck. Een andere inrichting van de plaats is niet toegestaan.
 • De foodtruck heeft normale afmetingen en past, samen met de andere foodtrucks, op het plein.
 • Vanuit de foodtruck worden eet- en/of drinkwaren verkocht. Verkoop van andere non-foodproducten is niet toegestaan.
 • Verkoop van sterk alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.
 • De ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer is gevestigd in de gemeente Zeist of in 1 van de aangrenzende gemeentes.
 • De ondernemer voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.
 • De eet- of drinkwaren die hoofdzakelijk worden verkocht komen niet overeen met de eet- of drinkwaren die te koop zijn bij de andere foodtrucks op het plein:
  • IJs, wafels, (ijs)koffie en milkshakes
  • Wraps/carpaccio
  • Poffertjes
  • Pita, köfte, tzatziki, pita gamba’s, pita falafel, hamburgers, frietjes
  • Surinaamse belegde broodjes, roti (kip, vega), saté, surinaamse snacks
  • Broodjes met warm vlees

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die belangstelling heeft zich kan aanmelden voor de plaats. Als alle aanmeldingen ontvangen zijn selecteren wij 1 kandidaat door een loting. Deze kandidaat krijgt vervolgens een contract aangeboden.

 1. Belangstellenden kunnen uiterlijk 15 juli een ingevuld aanmeldformulier indienen. 
 2. Na ontvangst van de aanmeldformulieren controleren wij of de aanmeldingen volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden. Is een aanmelding niet volledig of voldoet deze niet aan de voorwaarden? Dan wordt de aanmelding niet meegenomen in de selectie. De betreffende ondernemer krijgt hier dan bericht over. 
 3. Uit de overgebleven aanmeldingen selecteren wij 1 kandidaat. De selectie gaat door middel van een loting. Deze loting vindt uiterlijk 19 juli plaats.
 4. Na de loting informeren wij alle kandidaten over de uitslag. Met de kandidaat die de loting wint sluiten wij een contract. Het streven is om het contract op 1 augustus in te laten gaan. 
 5. Voor het geval deze kandidaat toch afziet van het contract, wordt bij de loting ook een nummer 2 en een nummer 3 getrokken. Als de winnende kandidaat zich afmeldt, komt nummer 2 in aanmerking voor de plaats. Mocht deze zich ook afmelden, dan is nummer 3 aan de beurt.

Als wij het vermoeden hebben dat een belangstellende zich schuldig maakt aan ondermijnende activiteiten, wordt deze belangstellende uitgesloten van deelname. 

Wij sluiten met de geselecteerde kandidaat een contract. Hieronder staan de belangrijkste zaken uit het contract op een rijtje:

 • De foodtruck mag op woensdag tussen 10.00 en 22.00 uur op het plein in het Walkartpark staan. Het is ook mogelijk om op zaterdag in het park te staan, maar alleen als er nog een plaats beschikbaar is (er zijn maximaal 6 plaatsen). Huidige contractanten voor de zaterdag gaan voor.
 • De foodtruck staat minimaal 15 dagen in het jaar in het park.
 • De vergoeding bedraagt € 36,54 per dag. Hier komen de kosten voor het gebruik van elektriciteit bij. Deze kosten bedragen € 3,- per dag per aansluiting. 
 • Het contract loopt tot 31 december 2027.
 • De ondernemer kan het contract tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1maand.
 • Behalve de foodtrucks, mogen er geen andere voertuigen in het park worden geparkeerd.
 • De ondernemer houdt rekening met de struiken en de bomen in het park en volgt de instructies van de gemeente hierover op. De foodtruck mag niet dichter dan 1 meter bij een boom staan.
 • De ondernemer houdt rekening met de andere foodtrucks. Zaken zoals promotie, de indeling van het plein en het plaatsen van een terras worden onderling met elkaar afgestemd.
 • Het is toegestaan om, in samenwerking met de andere ondernemers, tijdelijk picknicktafels en parasols of tenten op het plein te plaatsen. 

Inschrijven

Als u belangstelling heeft, kunt u het aanmeldformulier (pdf, 348 KB) invullen en naar de gemeente sturen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan doet u mee met de loting. Zorg ervoor dat het aanmeldformulier uiterlijk 15 juli bij ons binnen is. Aanmeldformulieren die na deze datum binnenkomen worden niet meegenomen in de loting.

U kunt het aanmeldformulier per post (Postbus 513, 3700 AM Zeist) versturen. Geef hierbij aan dat het gaat om een aanmelding voor een foodtruckplaats in het Walkartpark en richt het aan afdeling Vastgoed.

Ga gerust eens kijken in het Walkartpark op een woensdag! De huidige ondernemers kunnen u meer vertellen over hun samenwerking, de bezoekers en het park.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.