Gevelfonds Centrum Zeist

Het gevelfonds is een subsidie om de uitstraling van winkelpanden in het centrum van Zeist te verbeteren.

Om aanspraak te maken op het gevelfonds wordt er gekeken naar het karakter en de geschiedenis van het pand. Per subsidieaanvraag voor verbetering van een gevel gaat de gemeente uit van het feit dat eigenaar en gemeente ieder 50% bijdragen aan de kosten, met een maximum voor de gemeente van € 7.500,- per pand.

Deze panden kunnen aanspraak maken op het gevelfonds:

 • Slotlaan: tussen de even nummers 120 en 312 en tussen de oneven nummers 119 tot en met 301
 • Voorheuvel: even nummers tot en met 42 en oneven nummers tot en met 43
 • 1e Hogeweg
 • Meester de Klerkstraat
 • Jagerlaan: nummers 1 en 2
 • Middellaan: even nummers tot en met 8 en oneven nummers tot en met 15
 • Emmaplein
 • Weeshuislaan: nummers 1 tot en met 5 en nummers 34 tot en met 48

Uitgangspunten beoordeling aanvraag

Iedere aanvraag wordt beoordeeld door een team van specialisten: welstand, retail, vergunningen. De kernwaarden van de centrumvisie – groen, gezond, gezellig, gastvrij, geschiedenis – zijn vertaald naar 3 belangrijke uitgangspunten waarop aanvragen op het gevelfonds beoordeeld worden: eenheid, samenhang en identiteit.

 1. Eenheid. Het is belangrijk om de bovenetage(s) weer met de gevel op de begane grond / winkelpui te verbinden: ‘verticale eenheid’. Dit geeft een rustiger beeld en verbreekt de gevoelsmatige scheiding tussen de boven- en onderkant van een pand. Uiteindelijk draagt een rustiger beeld bij aan een prettiger verblijfsklimaat.
 2. Samenhang. Als winkels ooit gebouwd zijn in 1 bouwblok, dan verdient het de voorkeur dat dit ook op de begane grond zichtbaar is: ‘horizontale eenheid’. Dit geeft een aantrekkelijke uitstraling. Andersom geldt juist: wanneer 1 winkel in verschillende panden is gevestigd, dan is het goed als die panden ook als aparte panden zichtbaar zijn.
 3. Identiteit. Elementen die meer karakter geven aan Zeist als een onderscheidend winkelgebied. Bijvoorbeeld:
  1. oog voor oorspronkelijke details
  2. ingetogen reclame
  3. open etalages

Meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor verbetering van uw gevel? De specialisten van het Ondernemersplein helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken via e-mail ondernemersplein@zeist.nl of telefoonnummer 14 030.

Voorbeeld gevelresultaat oud en nieuw

Aangezicht gevel Slotlaan 220 met links de oude situatie en rechts de nieuwe situatie
Aangezicht gevel Slotlaan 220 met links de oude situatie en rechts de nieuwe situatie tie