Drank en Horecawetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Drank- en Horecawetvergunning (sinds 1 juli Alcoholwet) nodig. De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

Let op: Start u een horecabedrijf? Dan heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Aanvraagformulieren

Om het u makkelijk te maken, kunt u via het verzamelaanvraagformulier in 1 keer verschillende horecavergunningen aanvragen. Ook als u maar 1 vergunning aan wilt vragen, gebruikt u hetzelfde formulier.

U kunt het formulier met bijlagen opsturen naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, ter attentie van Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Meesturen

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • kopie huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
  • plattegrond van de inrichting (1:100)
  • technische informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie

Van alle ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden:

Eventueel:

  • als de vergunning wordt aangevraagd door een rechtspersoon een kopie akte/statuten van de rechtspersoon

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een drank- en horecawetvergunning moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Scroll de tabel om meer te zien
Omschrijving Kosten 2021
Drank- en horecawetvergunning (per 1 juli Alcoholwet) € 448,45
Melding wijziging leidinggevende € 40,20