Duurzaam ondernemen

Veel bedrijven in Zeist zijn actief met duurzaamheid bezig. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze duurzame initiatieven van bedrijven graag.

Zo subsidiëren we het Zeister initiatief Mijn Groene Bedrijf, dat ondernemers in Zeist helpt om energiebewust te ondernemen.

De gemeente kan bedrijven ook helpen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen door partijen met elkaar in contact brengen of ontmoeting mogelijk maken via medewerkers van het Ondernemersplein van de gemeente. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket, van www.RVO.nl.

GPR Gebouw - voor professionals

GPR Gebouw is een online hulpmiddel voor ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in de bouw om bij (ver)bouwprojecten  de duurzaamheid van het gebouw vooraf in kaart te brengen en te helpen met ontwerpkeuzes. Het is een online instrument dat concrete maatregelen vertaalt naar een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Scores variëren van 0 t/m 10.

GPR versie 4.2

GPR Gebouw versie 4.2 is  geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en opgebouwd uit vijf verschillende thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Er zijn verschillende manieren om een bepaalde GPR Gebouw score te bereiken.  Zo kunt u per project bekijken welke keuzes het beste passen bij het ontwerp. Het gemeentelijke beleid voor duurzaam bouwen is ook vastgesteld middels GPR Gebouw.

Eis Bouwbesluit

Vanuit het Bouwbesluit geldt de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. GPR Gebouw is een van de instrumenten waarmee aan de invulling van deze wettelijke eis voldaan kan worden.

Gratis gebruik GPR Gebouw

Het gebruik van GPR gebouw wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de kansen voor duurzaamheid en kunt u ook voldoen  aan de wettelijke vereiste inzake de MPG-score.

Voor inlogcodes  kunt u contact opnemen met Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht per e-mail e.mikkers@odru.nl of telefonisch via 088 022 50 41. U krijgt dan vrijblijvend een wachtwoord en gebruikersnaam toegestuurd.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een vergunning aanvraagt. Leges zijn de kosten van de aanvraag van een vergunning.

De raad heeft besloten om ook voor 2019 een korting te geven op de leges van een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), als het bouwproject aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoet. Lees meer over de groene leges.